Wat is nuut?

2020-08-28

JAMMER VIR ONGERIEF

Hierdie webwerf het gedurende die afgelope drie weke kruppel geloop en soms hande-viervoet vorentoe gebeur, waarvoor ons om verskoning vra. Dit was te wyte aan onbekende foute deur ons diensverskaffer begaan waardeur die webwerf ernstige skade gely en so byna heeltemaal vernietig is.

Ons moes inderhaas ‘n ander kundige se dienste bekom en hy moes Pottebakker in die “teater” inneem en baie hard werk om die skade te herstel. Ons dank  die Heer dat hy nou weer op die been is en die aansienlike kostes ook betaald.

Jammer dat ons diegene wat besig is met ‘n reeks studies, se pas onderbreek het. Bid maar asseblief vir hierdie bediening; dit bereik ‘n ongelooflike aantal studente dwarsoor die wêreld. Ook ons Engels-/Tsonga-/ Bangla webwerf het deurgeloop, maar nie so erg soos Pottebakker nie.

Vrede en vreugde,

Ben Lubbe.

2020-07-31

JESUS SE KRONING

Vir die mensdom, insluitende gelowiges, is Kersdag belangriker as Hemel-vaartdag; is Jesus se menswording belangriker as Sy troonbestyging.  Moet dit nie juis andersom wees nie? Bedink hierdie belangrike onderwerp saam met ons en skaar jou by hulle wat saamwerk om Hom deur die menigtes as Koning te laat kroon. Lees verder …

2020-07-31

PSALM 117

Die kortste van al die Psalms, ‘n volledige stukkie Skrif opgesluit in net twee verse. Wat maak hierdie Psalm so uniek en belangrik? Watter boodskap hou dit in vir ons tyd? ‘n Kort Bybelstudie vir die hart. Lees verder …

2020-07-13

REEKS: SISTEMATIESE LERING

Tien nuwe studiegidse is by hierdie reeks bygevoeg waarvan nege oor die eindtye handel. Hierdie is onderwerpe waaroor selde gepreek word, tog is hulle so interessant en ook belangrik, veral gedurende die tye waarin ons nou leef. Begin hieronder by “Die Wegraping” en volg dan deur tot aan die einde van die reeks wat oor die bestudering van profesië in die algemeen handel.

(Klik op die titel en u word direk na die studiegids gevoer.)

2020-03-11

LESSE VIR PAS-BEKEERDES
Om tot bekering te kom en ‘n wedergrbore kind van God te word, is die wonderlikste ding wat met ‘n mens kan gebeur, maar wat nou verder? God wat die wonderwerk in jou hart gedoen het, het ook ‘n Handboek geskryf om jou verder op die hemelse pad te begelei. Daarom moet jy dit noukeurig lees en doen wat dit sê.
Hierdie reeks van 11 lesse sal jou hierin baie help. Dit handel grootliks oor Jesus wat nou die sentrale Persoon in jou lewe geword het. Beginnende by die skepping, vertel dit daarna van Sy geboorte, bediening, kruisiging, opstanding, hemelvaart en eindig by Sy uitstorting van die Heilige Gees. Die laaste hoofstuk pas die waarhede wat uit die vorige lesse geleer is, op jou lewe toe. Iemand wat hierdie studie gedoen het, sal meer verstaan omtrent sy verbintenis met Jesus en sy geloof sal sommer baie versterk word.
Dit is heel eenvoudig geskryf sodat ook hulle wat min skoolonderrig gehad het, dit kan verstaan. As jy weet van iemand wat so pas met Jesus ontmoet het maar nie tot hierdie webwerf toegang het nie, kan jy die elf lesse gerus uitdruk en aan die persoon oorhandig of dit met hom of haar deurwerk.

Klik hier om by die reeks lesse uit te kom.