Wat is nuut?

2022-06-09

JEREMIA, DIE PROFEET IN PANTSER

.

Watter onverskrokke mondstuk van God was hierdie man nie. Vir meer as 40 jaar het die Here deur hom gespreek en was hy dag vir dag gewillig om bespotting en vervolging te dra, terwyl die trane so dikwels oor sy wange gerol het wanneer hy die ondergang van sy volk en hul wegvoering in ballingskap aan hulle
moes verkondig. LEES VERDER

.

2022-06-06

GAWES VAN DIE HEILIGE GEES

.

Wat is die verskil tussen talente en gawes? Wat is die belangrikheid van die geestelike gawes? Watter gawes is daar? Kan enigiemand ‘n gawe hê? Hoe verkry ‘n mens ‘n gawe? In hierdie studiegids word hierdie vrae en nog veel meer beantwoord. LEES NOU VERDER

.

.

.

2022-06-06

WOESTYNPAAIE

Waarom kom daar sulke dorre tye in ‘n Christen se lewe; tye wanneer dit voel of die Here so vêr weg is? Jy bid en luister  inspirerende liedjies en bestudeer die Skrif, maar jou omstandighede bly onveranderd. Waarom so? In hierdie studiegids skuif ons die gordyn so effens oop. Kom besin nou saam met ons oor hierdie vraag. Klik op LEES VERDER … 

.

2022-04-01

JESUS WORD GESALF

In al vier Evangelies word vertel van ‘n vrou wat vir Jesus tydens ‘n maaltyd gesalf het en hoe Hy haar optrede verdedig en geprys het.  Die feit dat soveel plek in die Skrif aan hierdie twee gebeure afgestaan word, sê alreeds vir ons dat ‘n baie belangrike geestelike les daarin opgesluit is, ‘n les waarvan Jesus wil hê dat ons terdeë kennis moet neem, moet oordink en moet uitleef. LEES NOU MEER HIEROMTRENT … 

.