Arbeidsaamheid SSG

 

SKRYF U EIE AANTEKENINGE OOR ARBEIDSAAMHEID.

 GEBRUIK DIE SKRIFGEDEELTES EN GEDAGTES HIERONDER EN VOEG U EIE BY.

BIED DIT DAN AAN ANDERE AAN AS ‘N BYBELSTUDIE

A. DIE HERE WERK

In die begin het God die hemel en die aarde geskape.(Gen 1:1)

En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. (Joh 5:17).

  • Waarom het die Here gewerk, Hy het tog niks nodig gehad nie? …
  • Watse werk doen Hy nou? …
  • En die mens is na die beeld van God geskape, daarom …

.

B. ADAM HET GEWERK

Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak (Gen 2:15).

Toe die wêreld nog volmaak was, het die Heer vir die eerste mens ‘n werksopdrag gegee; waarom? …

.

C. LUIHEID

Die luiaard sê: Daar is ‘n leeu buitekant; ek kan in die middel van die strate gedood word! (Spr 22:13).

  • In elke geleentheid sien die luiaard ‘n …

‘n Deur draai rond op sy skarniere, so die luiaard op sy bed.  (Spr 26:14).

  • Beweging sonder vor …               
  • Hy beweeg net om vir homself die lewe ge…                .
  • Die bed en gemakstoel is waar hy …                 

Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie hande-vou om uit te rus; dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos ‘n gewapende man.  (Spr 24:33,34).

  • Watter drie dinge is die luiaard besig om te doen? 1…                     2 …                   3 …
  • Wat is die name van die twee manne wat hom bekruip? 1 …                       2 …                            

.

D. SEËN OP JOU ARBEID

Die seën van die HERE—dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.  (SPR 10:22) 

  • Die belangrikste vereiste vir ‘n suksesvolle loopbaan of besigheid is … 
  • Daarsonder sal jy …               insit maar …                 uitkry.

.

E. EER VERBONDE AAN KWALITEIT DIENSWERK

Sien jy ‘n man wat vaardig is in sy werk—hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie. (Spr 22:29).

  • ‘n Bekwame loodgieter en elektrisiën het toegang tot die …                                
  • ‘n Eerlike, bekwame vakman hoof nie te raap en skraap uit … 
  • ‘n Eerlike, bekwame vakman is oral gesog en kan kies uit die room van … 

.

F. ASOF VIR DIE HERE 

Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus; nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy ‘n slaaf is of ‘n vryman. (Efes 6:5-8).

Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus (Kol 3:22-24).

  • ‘n Toegeweide Christen werknemer se gesindheid teenoor sy werkgewer is as volg: …….. ……… ……. ………..
  • ‘n Toegeweide Christen werknemer kan nie verl…..       nie. Al word hy deur die staat of sy werkgewer verkul, hou God elke dag sorgvuldig ….           van wat hy doen en vir elke jota en tittel sal hy eenmaal ten volle …….        asof  hy dit  vir …..     ………     ……….    gedoen het.

.

G. WERK OM TE KAN …. MAAR OOK OM TE KAN  …

Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. (Efes 4:28).

  • Moenie (gee ‘n ander woord vir steel) …              nie; maar … …. …. … …. … … (gee ander woorde vir “met eie hande te werk”) eerder.
  • Is dit vir jou lekker om iets te hê om aan andere te kan gee?  … … … … … ….                              .

.

H. JOSEF SE VOORBEELD

En hy het alles wat syne was, aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie as net van die brood wat hy geëet het. (Gen 39:6; Lees verse 1-6).

  • Beskryf Josef se toestand toe hy deur Potifar as slaaf gekoop was en wat hy moes doen om hierdie hoogste posisie te bereik. … …

En die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was, aan Josef toevertrou; en alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die HERE met hom was; en wat hy doen, het die HERE voorspoedig laat wees.(Gen 39:22,23; Lees verse 6-23).

  • Beskryf Josef se toestand toe hy as prisonier in die tronk opgeneem is en wat hy sou moes doen om die sipier se algehele vertroue te wen? … … 

.

I. GEVOLGTREKKING (Rede vir arbeid)

  • Ons werk dus eerstens om aan God en naaste ‘n diens te lewer en daaruit, en daardeur, voorsien die Here  in ons fisiese behoeftes en ons lewensgenot.

//////////

KLIK OP ARBEIDSAAMHEID OM DIE DOKUMENT IN PDF FORMAAT AF TE LAAI OF UIT TE DRUK.

KLIK NOU HIER OP DISSIPELS MAAK VIR NOG ‘N SELFSTUDIEGIDS

OF

SIEN LYS VAN ANDER ONDERWERPE BO-AAN, REGS VAN, OF ONDER-AAN HIERDIE BLAD

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend