Armageddon en Wederkoms

A. ARMAGEDDON 

 1. Die Woord “Armageddon”

Hierdie woord word slegs in Open 16:16 gevind en beteken berg van Megiddo.

 1. Tyd vir Oordeel

Rev 14:17  En ‘n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook ‘n skerp sekel gehad; 18  en ‘n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met ‘n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. 19  En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. 20  En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver. 

Sewe jaar het verbygegaan sedert Satan en sy agente beheer oor die aarde geneem het. Sewe is die getal vir volledigheid. Ongeregtigheid het sy volle loop geneem gehad. Dit was nou die regte oomblik vir hulle om geoordeel te word en dié tyd is deur God bepaal, nie deur satan nie. Die Here het selfs die dae van die bose se heerskappy verkort, ter wille van Sy uitverkorenes. As hy dit nie gedoen het nie, sou geen vlees gered gewees het nie, so erg was die anti-Chris se moorddadige juk van verdrukking oor hulle (Matt 24:22).

 1. Die plek vir voltrekking van die oordeel

God het dit ook so georkestreer dat die ryp druiwe byeengebring is op die plek van Sý keuse, waar Sy parskuip hulle ingewag het. Daar sou Hy hulle tot moes vertrap.

Megiddo, waarvan hierbo gepraat is, was ‘n dorp wat oor ‘n pragtige vallei, bekend as Jísreël, uitgekyk het. Dit was waar God besluit het dat die leërs moes saamkom om Hom, die terugkerende Koning te ontmoet,.

Sommige skrywers wys daarop dat die slag van Armageddon verskeie gevegte sal behels wat oor ‘n groot gebied van Palestina gevoer sal word. Die finale slag sal hulle egter toegedien word by die Olyfberg oos van Jerusalem.

 1. Die anti-Chris se Rede vir hierdie Oorlog

Die mees sinvolle rede vir sy lootsing van so ‘n voluit oorlog, sou wees om eens en vir altyd ontslae te raak van Israel, want vir die duiwel simboliseer Israel, Christus, Wie eintlik sy teenstander is. Hierdie dag waarop hy sy hoop gestel het vir ‘n finale oorwinning, sal egter ontplooi as die groot Dag van die Here, die dag van God se oorwinning (Openb 16:14).

 1. Die verloop en uitkoms van die geveg
 • Die Eufraat-Rivier sal opdroog om die weg vir die oostelike leërs te baan (Openb 16:12).
 • Aanvanklik sal die leërs onder satan se beheer die oorhand kry. Jerusalem sal val en geplunder en die helfte van die bevolking weggevoer word (Sag 14:1,2).
 • Dan sal die Here Jesus (“die Woord van God”) op die toneel verskyn. Hy sal ‘n wit perd ry, baie krone dra en bekleed wees met ‘n mantel besprinkel met bloed. Sy oë sal wees soos vlamme van vuur en ‘n skerp swaard sal uit Sy mond uitgaan (Openb 19:11-14).
 • Al sy heiliges en leërskare van engele sal Hom volg (Matt 25:31; Sag 14:5; Openb 19:14).
 • Hy sal op die Olyfberg stelling inneem. Die berg sal deur ‘n aardbewing van oos na Wes gesplit word en die volk van Israel sal in die vallei in vlug vir beskerming (Sag 14:14, 15).
 • Die swaard wat die ontelbare menigtes van soldate sal doodmaak, sal die woorde wees wat uit Sy mond sal uitgaan. Op die eerste skeppingsdag het Hy gesê, “Laat daar lig wees,” en daar was lig. Op die see van Galilea beveel hy die golwe “Wees stil,” en hulle was stil. Vir die menigtes soldate by Armageddon sal hy waarskynlik sê “Sterf,” en hulle sal dood wees.
 • Binne die bestek van enkele oomblikke sal alles verby wees en die aasvoëls wat vooraf ontbied is, sal nou nadergeroep word om die skottelgoed op te ruim (Openb 19:17, 18).
 • Dan sal die anti-Chris en die valse profeet wat die hele aarde geterroriseer het, onseremonieël soos twee groot rotse opgehef en weggewerp word, nie in ‘n dam water nie, maar in ‘n poel van vuur en swawel (Openb 19:20).
 • Satan sal vir 1000 jaar gebind word deur hom in ‘n bodemlose put te gooi en dit bo hom te verseël (Openb 20:1-3).
 • Wat sal die effek hiervan wees op die volk van Israel wat deur die ingryping van die Here Jesus verlos is? Óf op daardie dag, óf op ‘n latere datum, sal daar ‘n geweldige toekeer tot Jesus wees wanneer 1/3 van die land se bevolking Hom as hul Messias sal aanvaar:

Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind. (Sag 12:10). 

Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ‘n mens silwer smelt en hulle toets soos ‘n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die HERE, my God! (Sag 13:9).

B. DIE WEDERKOMS VAN CHRISTUS

 1. Plek van Sy Koms

Hy sal terugkeer na dieselfde plek waarvandaan Hy heengegaan het, naamlik die Olyfberg, digby en net Oos van Jerusalem (Sag 14:4).

 1. Wie sal Hom Vergesel?

Al sy engele sowel as ontelbare menigtes van sy heiliges (Matt 25:31; 2The 1:7; Judas 1:14).

 1. Doeleindes van Sy Wederkoms
 • Ons het reeds gesien dat Hy sal kom om die heerskappy van satan te beëindig.
 • Hy sal ook kom om Israel geestelik te herstel na hulle verwerping van Hom toe Hy die eerste keer na hulle toe gekom het (Sag 12:10; Ze 13:8, 9 supra).
 • Hy sal kom om die dan lewendes te oordeel (Openb 19:21).
 • Om Satan vir 1000 jaar te bind deur hom in die afgrond (bodemlose put) te werp (Openb 20:1-3).
 • Laastens en miskien die primêre rede: om Sy posisie as Koning in te neem en vervolgens vir ‘n periode van 1000 jaar oor die aarde te regeer (Openb 19:16).
 • Diegene wat tydens die verdrukking vir die Naam van Jesus gemartel is en gesterf het eerder as om die merk van die dier te aanvaar, sal opgewek word en met Christus regeer tydens die millennium, tesame met die heiliges wat saam met Hom gekom het (Openb 20; 4, 5).

//////////

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → ARMAGEDDON EN WEDERKOMS . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


  ……….