Blydskap in die Heer

EK MOET OOK DIE HELE WêRELD OP MY TWEE SKOUERS DRA!

EK MOET OOK DIE HELE WêRELD OP MY TWEE SKOUERS DRA!

 Blydskap in die Here is baie belangrik in die kind van God se lewe soos blyk uit die volgende Skrif-gedeelte:

Daarop het Nehemía—hy was die goewerneur—en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die HERE julle God; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor.

Verder het hy vir hulle gesê: Gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE—dit is julle beskutting.

En die Leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê: Wees stil! want hierdie dag is heilig; wees dus nie bedroef nie. (Neh 8:10-12. Die vetdruk het ek self aangebring.)

Die volk van Israel het geween toe hulle na die Wet van God geluister en besef het hoe groot hul sondeskuld was, maar hul twee geestelike leiers, Esra en Nehemia het geweet dit is nie vir die mens goed om in droefheid te bly nie; nee daar is wel ‘n tyd vir trane maar dan moet dit ook weer afgedroog word. Nie ons trane nie, maar ons blydskap in die Here is ons beskutting teen aanvalle van die duiwel om ons nog verder te laat sondig. Ja, ons blydskap in die Here is net so heilig en kosbaar vir Hom as ons trane. Heilige blydskap is my skild teen die pyle van ontmoediging! Wanneer ‘n mens vrolik is, is jou hart mos vol, loop hy oor en as ‘n beker oorloop, kan jy nie nog iets daar inkry nie. So, kom die duiwel dan met sy giftige wilde-als druppels van verleiding, vrees of twyfel aan by ‘n hart wat oorstroom van blydskap, spoel sy gif sommer net weg en moet hy maar pad vat en ‘n leë hart gaan soek waarin hy dit kan gooi.

Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurigdeur fees. (Spr 15:15)

 Om fees te vier is mos al te lekker. As jy R50 miljoen persent kry: dink net wat ‘n groot partytjie jy nie sal gee nie en as jy aan elkeen wat dit bywoon boonop R5000 persent gee, sal nie een van die gaste weggelok kan word om iets anders te gaan doen nie. So is dit ook met die persoon wat Jesus se blydskap in hom saamdra net waar hy gaan. Hy vier gedurigdeur fees en wil nêrens anders wees as by die Here se fees nie.

U MAAK MY VOETE SOOS DIE VAN 'N WILDSBOK! (PS 18:33)

Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. (Fil 4:4-7)

 Die Heer wink jou nader en wanneer jy voor Hom staan, kyk Hy jou in die oë en gee jou ‘n plegtige spesiale opdrag: “Jan/Marie, verbly jou altyd in die Here; hoor jy mooi wat Ek vir jou sê? Laat ek dit herhaal: Verbly jou!” Jy stap daar weg, diep in gedagte en sê vir jouself: “Sjoe, di’s mos ‘n opdrag, nie sommer net ‘n idee nie; ‘n opdrag! Hy sê Hy wil sien dat ek my gedurig in Hom verbly. Nou maar reg so, dan gaan ek gehoorsaam wees en dit doen; en ek begin sommer nou.”

Wanneer ek bly is, glimlag ek sommer al te maklik net waar ek gaan met die gevolg dat ek vriendelik is teenoor almal. En wanneer ek so bly en vriendelik is, lyk my reuse probleme soos paddastoele en gee ek sommer lang treë bo-oor hulle. Netnou maar lê my sorge agter my rug; dan dank ek die Here wat my gebede verhoor het en wanneer ek Hom so met opgehefde hande  dank , word my hart al voller en voller van Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan! (Fil 4:7).


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → BLYDSKAP . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


    ……….