Bruilofsmaal van die Lam

  1. Die verhewe staat van Christus na sy hemelvaart

Toe Christus in hierdie wêreld ingekom het, het Hy die heel onderste sport van die samelewing Sy tuiste gemaak: Hy is naamlik in ‘n stal gebore en in ‘n krip neergelê. Wanneer ons Hom weer sien, sal dit in Sy verhewe staat wees: as Regter van die verlostes en as hemelse Prins en Bruidegom. Eers die kruis, dan die kroon.

Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.  Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.  (Open 19:7-9).

  1. Die “gaste”

Laat ons eers aandag gee aan die tweede gedeelte wat lui, “salig is die wat genooi is.” Die genooides verwys nie na die gaste nie, maar na die miljoene heiliges wat die Bruid uitmaak. Hierdie hemelse bruilofsmaal weerspieël nie in elke opsig dié beeld van ‘n aardse troue nie in welke geval die uitnodiging na die troue nie aan die bruid gerig word nie, maar aan vriende en familie.

By die uitleg van die Skrif, moet Skrif met Skrif vergelyk word; dws om ‘n bepaalde gedeelte te verstaan, moet dit vergelyk word met soortgelyke gedeeltes wat elders opgeteken is. In hierdie geval vind ons twee gelykenisse wat Jesus oor ‘n bruilofsfees vertel het.

Die eerste is opgeteken in Matt 22:1-14 en handel oor gaste wat na ‘n bruilof genooi is. Verskeie van hulle het swak verskonings aangebied om dit nie by te woon nie. Dan was daar ook ‘n gas  wat aangesit het sonder om gekleed te wees in die mantel wat deur die gasheer voorsien is.

Die tweede gelykenis word gevind in Matt 25:1-13. Dit is die verhaal van tien maagde wat op die koms van die bruidegom gewag het. Vyf van hulle se lampolie het opgeraak en hulle het hul geleentheid verbeur om die feesmaal saam met die bruidegom binne te gaan.

Die hoofles wat in albei gelykenisse vervat is, is om seker te maak dat jy tot die fees toegelaat word. Al die aspekte van ‘n troue van daardie tyd kan nie vergeestelik en toegepas word op ‘n persoon se koms na Jesus om gered te word nie. Kortliks: wie ook al na Jesus toe kom, word sy Bruid, word ‘n kind van die Vader, word ‘n burger van die Koninkryk van God.

Daarom, diegene wat genooi is na die Bruilofsmaal van die Lam, is die verlostes, nie die gaste nie. Terwyl hulle wag vir die bruilof, het hulle dalk deur donker tye gegaan soos die tien maagde deur die donker nag (Matt 25:1-13), maar hulle het hulle lampe deur die inwoning van die Heilige Gees brandende gehou en was gereed toe die oproep gekom het om die Bruidegom in die lug tegemoet te gaan. Nou het hulle besef hoe uiters geseënd hulle was om genooi te gewees het, om aanvaar te gewees het en dat hulle volhard het om te wag op die koms van die Bruidegom.

Terwyl die ongeredde massas onder die Satan se tirannie in die verdrukking gekreun het, het dié daarbo lofliedere gesing en gejubel by die Fees of, ten minste, in afwagting van die Fees.

  1. n Openbare geleentheid

Tweedens, net soos wat ‘n huwelikfees ‘n openbare geleentheid vir die genooides is, sal die Bruilofsfees van die Lam ‘n oop, vreugdevolle geleentheid vir al die hemellinge wees. In die tuin van Eden, het die duiwel Jesus se Bruid verlei, maar Hy het haar op Gólgota teruggewen toe Hy die hoof van satan verbrysel het. Nou sal die duiwel moet erken dat hy die verloorder was!

  1. Die Bruid se tabberd

Derdens: kom ons kyk na die Bruid se tabberd. Dit het bestaan uit helder, suiwer, fyn linne, die fyn linne synde die regverdige dade van die heiliges, dws die Bruid se eie regverdige dade.

Toentertyd was linne soveel werd dat dit in Egipte as valuta (geld) gebruik was. Die vlas moes verbou, geoes, in draad gespin en tot materiaal verweef word. Dan eers kon die bruid begin om ‘n rok daarvan te maak. Daarom was dit, baie, baie kosbaar. ‘n Kleed gemaak van “helder, suiwer, fyn linne” was nie iets wat jy haastig by die winkel om die hoek kon koop nie.

Hierdie hemelse tabberd is eweneens, en soveel te meer, ‘n toonbeeld van kwaliteit, reinheid en glorie. Die Bruid se rok sal so helder wees dat ‘n mens in sy aardse liggaam nie in staat sal wees om daarna te kyk nie – hy sal blind word.

Hier op aarde word daar dikwels gespot met ‘n persoon se regverdige dade. Hy word bestempel as oudmodies, preuts, verkramp, maar daarbo word sy reine wandel as iets uiters kosbaars gesien. Die hemellinge staar na die Bruid met wydoop oë, hand voor die mond, trek hul asem in verwondering in, beduie met die hand, skud die hoof, knik vir mekaar. Daardie tabberd is inderdaad deur die Bruidegom ontwerp en deur die bemagtiging van die Heilige Gees tot stand gebring. Kom ons kyk na ‘n toepaslike vers:

Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing;  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. (Php 2:12,13).

God werk die regte gesindheid, gedagtes, woorde en dade in ons deur sy gees, maar ons moet dit aanvaar en uitwerk. Dit is, ons moet die sigbare bewyse van ons redding voortbring, dit ‘n werklikheid in ons lewens maak. Dit geld beide vir die prysgee van ons ou self en vir die groei van ons nuwe Christelike self.

Hier is nou ‘n verrassende aspek van die hemelse toga: slegs die Bruid kan dit maak! Betreffende ‘n aardse trourok, kan ‘n bruid haar ma kry om haar te help, of ‘n vriendin, of ‘n tabberd koop of een leen of huur, maar haar hemelse tabberd moet sy algeheel self maak.

Sy moet die Woord waarin dit in detail beskryf word, raadpleeg, dan gaan sit en dit net so doen; die “vlas” versamel, dit in draad spin, die draad tot materiaal verweef. Dan eers kan ‘n tabberd uit die materiaal gemaak en stekie vir stekie aanmekaar gestik en verwerk word totdat ‘n hemelse tabberd later sigbaar word. Dit sal ‘n leeftyd neem. Soms sal sy foute maak wat ‘n Christen vriendin of pastoor mag uitwys. Dan sal sy gedeeltes moet lostrek en oordoen. Haar tabberd sal haarself weerspieël – haar wandel met Christus, haar opoffering van haarself, haar bediening van andere.

My broers, ons is ook deel van die Bruid van Christus en sal moet inspring om ons bruidstabberds te maak of ons nou ookal naaldwerk kan doen of te nie. En soms vind ons dit moeiliker om dit te doen weens ons manlike trots.

Liewe broers en susters hoe vorder ons met ons bruidstabberds? Die koms van ons Bruidegom mag nader wees as wat ons dink.

  1. Die Bruidegom word uitgebeeld as ‘n lam

Vierdens, sien ons die Here Jesus hier uitgebeeld as ‘n lam. In die boek Openbaring verskyn die woord “lam,” verwysend na Jesus, 27 keer, meer as in enige ander Bybelboek. Dit plaas Sy offerdood sentraal. As Hy nie sy lewe aan die kruis geoffer het nie, sou daar geen bruid en geen huwelik gewees het nie. Sy “lam” beeld maak Hom die held, die sentrale figuur van die dag.

  1. Waar en wanneer?

Die laaste vraaag is: Wanneer sal die Bruilofsfees wees, onmiddelik na die Bema oordeel of eers later? Dit is nie aan ons geopenbaar nie; ons word net gemaan om gereed te wees:

Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie. (Mat 24:44)

Hoe en wanneer die fees sal plaasvind, berus by ons Bruidegom. Hy organiseer dit.

Persoonlik sou ek sê dat dit sal oorstaan totdat die heel laaste lid van die Bruid, dié uit die Ou Testament, Nuwe Testament, verdrukking, Israel en die Millennium almal daar is. Die podium en die uitdeel van belonings van ‘n belangrike wedren soos die Comrades, vind nie plaas voor die laaste mededinger oor die wenstreep is en kan gaan sit om dit saam met die wenner wat drie uur te vore al aangekom het, te geniet nie. Almal het tog ewe hard geswoeg om die wenpaal te haal! Waarom sou sommige lede van die bruid dan die Bruilofsmaal misloop omdat die Heer nog vir hulle ‘n taak op aarde gehad het om eers af te handel?

//////////

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → BRUILOFSMAAL V D LAM . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


    ……….