10 comments on “Die Bybel en Bybelstudie

    1. Esme, dankie vir jou terugvoer. Ons is bly om te verneem dat jy die Skrif wil bestudeer aan die hand van ons studiegidse. Bybelstudie onder leiding van die Heilige Gees is so verreikend. Dit open ‘n hele nuwe wêreld en openbaar God se denke sodat jy Hom daagliks kan belewe en navolg. Ons hoor graag weer van jou. Vrede en vreugde. Ben Lubbe.

    1. Dankie vir jou belangstelling, Karel. Enigeen is vry om ons dtudies te gebruik. Ons vertrou dat dit kennis van die Skrif sal verbreed en jou omgang met God sal bevorder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please enter the letters below: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.