Die Funksies van Sout

Pottebakke Sout 016

SOUT KAN VERSKILLENDE FUNKSIES VERVUL

DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

SOUT GEE SMAAK

Iets wat smaaklik is, is lekker op die tong en almal gaan maak ‘n tweede draai by die tafel en pak nog van daardie souttert in sy bord. So gaan dit ook wanneer iemand deur die vriendelikheid en belangstelling wat ek aan hom betoon iets van die Here smaak. Hy kom gaandeweg agter dat dit eintlik lekker is om die Here te ken. Eers eet hy net so ‘n brokkie van die tert wat in my bord is, maar dan stap hy tafel toe met sy eie bord om vir homself  ‘n stuk van die lekker tert te gaan haal. So ook gaan kniel die soekende mens voor God en vra Hom om in sy lewe te kom. Iemand wat ooit sout oor sy vleis geëet het, wil dit nooit weer daarsonder eet nie.

Die volkere, regerings, staatsinstelling, ja ook families is verskeur deur wantroue en eiebelang en elkeen veg verbete vir sy eie regte. Die Here wil hê dat ons Hom as Die Direk Teenoorgestelde aan hulle moet voorhou; die Vredevors, die Ewige Vader wat Hom ontferm oor Sy kinders, die Goeie Herder wat Sy lewe aflê vir Sy skape en hul lei na groen weivelde en na waters waar rus is, die God Wie se goedertierenheid elke oggend nuut en vars is.

Mense sê so maklik “Vriendelikheid kos niks” maar dit is nie heeltemal waar nie. Dit kos nie geld nie; dit kos veel meer. Ons natuurlike neiging is om in onsself gekeer, selfs bot te wees en dit kos selfverloëning om, om te draai en presies die teenoorgestelde leefwyse aan te kweek. Wanneer ek in ‘n hysbak instap, moet ek instap met ‘n vriendelike glimlag op my gesig al gaan ek gebuk onder dieselfde beproewinge as baie andere om my. Baie moontlik steek my glimlag hulle aan sodat ‘n paar van hulle dan ook met ‘n glimlag uitstap wanneer die deure oopgaan.  Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. (Fil 4:5) My woorde moet lewe bring aan elke gesprek waarin ek betrokke raak: Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. (Kol 4:6) Daar moet ‘n Jesus smaak wees in alles wat ek sê.

SOUT WERK BEDERF TEË

As ons nie sout in ons huise gehad het nie sou dit seker onmoontlik gewees het om biltong en droëwors te maak. Die sout gee nie smaak aan hierdie heerlike eetgoed nie maar preserveer dit ook, so nie sal die vleis binne dae tot niet gaan.

Sout van reinheid:  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting (opbouing), sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. (Efes 4:29) ‘n Vlieg sal op die suikerpot en die konfytpot gaan sit, maar nie op die soutpot nie. ‘n Dissipel van Jesus het ‘n reinigende invloed op sy omgewing. Wanneer hy inkom in ‘n vertrek waar vuil grappe vertel word, word dit stil, kyk die skuldiges op die vloer. Tydskrifte wat die gees van die mens besoedel word nie in sy huis of kantoor gevind nie en hy het geen begeerte om skelm na sulke fotos of programme op sy rekenaar te kyk nie.

Die sout van voorbidding: In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid (1 Tim 2:1&2). ‘n Rustige, stil, waardige, godsvrugtige bestaan in ‘n buurt of dorp is die vrug of beloning wat volg op voorbidding.

Die toekoms van ‘n land rus op die skouers van sy voorbidders en hoe meer en getrouer hulle is, hoe ‘n groter kans het daardie land op stabiliteit en voorspoed. Kragtige, volhardende voorbidding kan die vloed van korrupsie, oneerlikheid, immoraliteit, luiheid en onbekwaamheid stuit en omkeer sodat ‘n totaal nuwe klimaat gevestig word. Maar as ons in die hemel kon sit en inluister na voorbidding wat inkom na die Troon vir regerings en hooggeplaastes, sal daar nie dalk lang periodes van totale stilte wees nie?

Wanneer ons vir regerings bid, moet ons nie versuim om ook te bid vir elke Christen wat by die bedryf en bestuur van staatsinstellings betrokke is nie. Ons moet bid dat hulle uit hul dop sal kruip en toelaat dat God Sy sout deur hulle in hul werksplek sal uitstrooi en nie bang sal wees vir die vervolging wat dit tot gevolg mag hê nie.

Die teks roep ons ook op om vir alle mense te  bid. ‘n Vrou nader my op ‘n dag en vra of ek tog nie asseblief vir haar sal bid nie want, sê sy: “Ek het so baie probleme en ek het niemand wat vir my bid nie.” Ons moet bid vir ons geliefdes, vir die mense van ons dorp of stad en vir die mense van ons land in die algemeen.

In Gen 18:22 tot 33 word vertel hoe Abraham vir die goddelose stede van Sodom en Gomorra ingetree en ten minste instrumenteel was van die redding van Lot en sy gesin. God het ook vir jou en my gesê dat Hy van voorneme is om hierdie ganse aarde met vuur te verdelg en nou is dit ons plig om soos Abraham vir hulle in te tree. Moenie sê of dink dat daar aan hierdie of daardie groep of gesin of persoon geen salf te smeer is nie.  In elke groepering van mense is daar die wat nog gered moet word voordat die oordeel kom. Die Here ken hulle name en adresse, so bid jy maar net gelowig en getrou en moenie dat die duiwel jou ompraat om op te gee nie. Daardie seun of dogter van jou wat so lankal verdwyn het: God ken sy of haar naam en adres; bid maar net en laat dit aan Hom oor om die werk te doen daar waar jy nie kan bykom nie.

Daar is miskien geen groter guns wat ons aan ‘n ander kan bewys as om vir hom of haar te bid nie!

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → FUNKSIES VAN SOUT . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


    ……….