Die Heilige Gees

DIE PERSOON, POSISIE EN NAME VAN DIE HEILIGE GEES

 A.  HY IS GOD

Aangesien sommige sy Godheid ontken en beweer dat Hy net ‘n invloed is wat vanaf die Vader en die Seun uitgaan, moet ons, ons vanuit die Bybel vergewis dat Hy inderdaad die Derde Persoon van die Godheid is en in wese niks minder as die Vader en die Seun nie; Hy is GOD die Heilige Gees.

Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. (1Kor 12:4-6).

Hier, waar daar van die uitdeel van die geestelike gawes gepraat word, word die Gees die Here en God op dieselfde vlak  vermeld.

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. (Mat 28:19).

‘n Wedergebore persoon moet nie net gedoop word in die Naam van die Vader nie, maar ook in die Naam van die Seun en van die Heilige Gees, waaruit dit duidelik is dat die Heilige Gees net so veel as God gesien word as die Vader en die Seun.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen. (2Kor 13:14).

Weereens word die Heilige Gees se Naam verbind met dié van die Vader en van die Seun op ‘n wyse wat alleenlik maar kan beteken dat Hy net soveel  gesien word as God.

Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. (Hand 5:3,4).

Om vir die Heilige Gees ‘n leuen te vertel is om aan God ‘n leuen te vertel.

B. HY IS ONDERWORPE AAN DIE VADER EN DIE SEUN EN VERHEERLIK HULLE.

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. (Joh 14:26).

Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. (Joh 15:26).

Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun na die aarde gestuur en Hy spreek nie uit homself nie maar spreek dit wat Hy van hulle hoor.

Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. (Joh 16:14).

C. NAME VAN DIE HEILIGE GEES

Net ‘n paar Name word hieronder vermeld.

   • Die HEILIGE GEES

As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?  (Luk 11:13).

Hierdie naam beklemtoon die morele karakter van die Heilige Gees.

   • Die GEES VAN STRAFGERIG EN VAN UITDELGING/VERBRANDING

as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die Gees van strafgerig en die Gees van uitdelging. (Isa 4:4).

Die reinigende karakter van die Gees word hier beklemtoon.

   • Die GEES VAN WAARHEID

Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. (Joh 16:13).

   • Die GEES VAN GENADE

hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het? (Heb 10:29).

   • Die OLIE VAN VREUGDE

U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle; (Heb 1:9).

   • Die TROOSTER/ADVOKAAT

Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. (Joh 15:26)


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → HEILIGE GEES . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend