Die Kruis, 4, My Toestand

MY STAND VOOR GOD IS IN SY HANDE EN IS ‘N REGSPOSISIE WAT EK BEKLEE; DIT IS DAG EN NAG  VOLMAAK.

MY GEESTELIKE TOESTAND IS EGTER IN MY EIE HANDE EN WISSEL GEDURIG; GEE EK AAN MY OU SONDIGE NATUUR TOE IN MY WOORDE EN DADE, VERTOON EK DIE BEELD VAN MY OU LEWE VOOR EK WEERGEBORE IS.

GEE EK EGTER OOMBLIK VIR OOMBLIK OOR AAN DIE HEILIGE GEES WAT NOU IN MY WOON, IS MY WOORDE EN DADE SPREKEND VAN MY HEMELSE VADER SE HEILIGE SEUN, JESUS CHRISTUS. DAN SIEN ANDERE JESUS IN MY.

KLIK NOU OP KRUIS VAN CHRISTUS Bl 4  OM MEER HIEROMTRENT TE LEES.

SHALOM

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm onderaan hierdie bladsy daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend