Die Lamp; Luk 8:16-18

HAAI! WAT MAAK JY ONDER DIE BED?

HAAI! WAT MAAK JY ONDER DIE BED?

HIERDIE DOKUMENT KAN GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

Lukas 8:16-18 (en Mat. 5:14,15)

Jesus het hier weer ‘n eenvoudige praktiese beeld uit die alledaagse lewe waarmee almal vertroud was, gebruik om ‘n geestelike beginsel aan Sy luisteraars te verduidelik. Al was Hy uit die hoogste hemel, het Hy die vermoë en nederigheid gehad om lekker padlangs met mense te gesels sodat almal, selfs die kindertjies op hul gemak was en oopmond kon sit en luister. Die storietjies was maklik om tuis te gaan oorvertel en sou vir altyd onthou word.

Sy tema of onderwerp van hierdie gelykenis is “Lig”; eerstens natuurlike lig wat ‘n mens met jou oë kan waarneem en tweedens die geestelike lig wat die mens se hart verlig; albei soorte lig kom van God af, Wie in Jak. 1:17 “die Vader van die ligte” genoem word.

NATUURLIKE LIG

Toe Jesus begin het om die aarde vir ons voor te berei om in te woon en die aardbol in totale donkerte toegevou was, het Hy bevelend uitgeroep: “Laat daar lig wees”, en skielik was dit verlig. Voordat Hy enigiets anders geskape het, het Hy dus lig geskape want dit sou noodsaaklik wees vir alle soorte lewe; plantelewe, dierelewe, en dan in besonder ook vir die mens.

Die lig wat God gegee het tesame met die oë wat hy vir ons geskape het, stel ons in staat om al die ander dinge wat Hy gemaak het te kan waardeer. Visie is waarskynlik ons belangrikste sintuig en vergroot ons belewingswêreld biljoene male teenoor wat dit sou gewees het as ons net kon hoor, voel (tas), ruik en proe.  Ons oë stel ons in staat om 360 grade om ons tot by die horison die berge en dale, riviere en die see waar te neem.  Kyk ons op, sien ons die pragtige ontsagwekkende blou koepel wat oor ons gespan is, die wolke wat daardeur sweef, die voëls wat heen en weer daarin ringkink.  Kyk ons déur die koepel, sien ons die son, maan en die miljoene sterre.  Sommige van  die asemrowende sterrestelsels is miljoen ligjare van ons af. Lig  moet vir die Here baie belangrik wees, anders sou Hy nie soveel sterre gemaak het nie.

Die mens het self ook baie moeite gedoen om vir homself aanvullenlende lig te skep sodat hy ook ‘n gedeelte van die nagtelike ure kan benut.

ONS BEHOEFTE AAN HEMELSE LIG

As natuurlike lig so wonderlik en noodsaaklik vir ons bestaan is, is dit vanselfsprekend dat ons nie sonder God se hemelse lig vir ons gees kan klaarkom nie. Daardeur “sien” ons, ons Skepper en die geestelike pad wat Hy vir ons gemaak het om op te loop sodat ons ‘n voorspoedige, gelukkige lewe op aarde kan hê en die ewige heerlikheid hierna.

Om die aarde te belig tydens die skepping, het die Here niks gekos nie maar om vir ons die geestelike Lig terug te gee nadat ons dit in die Paradys verloor het, moes Hy duur betaal. As Lam van God het Jesus gekom om in ons plek te sterwe en ons skuld uit die weg te ruim. Maar hy het ook gekom as die Lig van die wêreld om die Goddelike lig wat in ons uitgedoof was, weer terug te plaas.

Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld.  (Joh 1:9)

‘N LAMP VAN LIG IN MY HAND

Hoe kan ons prakties hierdie geestelike, hemelse lig bekom en benut?  Daarvoor het die Here vir ons ‘n goue kandelaar gegee met 66 arms en kelke wat almal uit dieselfde oliekruik gevoed word. Dit is naamlik Sy Woord wat Hy in ons hand geplaas het.  Wanneer ons dit lees, gaan daar uit elk van die Boeke ‘n lig vir ons op en begin ons om Hom geestelik te “sien”. Ons “sien” Hom in al Sy handelinge.  Ons “sien” hoe Hy die aarde en alles wat daarop is, geskape het en hoe Hy met mense gewerk het soos toe Hy vir Adam en Eva skorte gemaak het toe hulle sonde begaan het.  Daardeur ontvang ons insig in hoe God dinge sien en doen; ons kry geestelike insig en begin om soos die Here te dink en te doen; ons ontvang hemelvisie. Uit die Skrif straal hemelse lig.

Die opening van u woorde gee lig; … “  (Ps 119:130).

“U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.”  (Ps 119:105) .

“U gebooie maak my wyser as my vyande, … . (Ps 119:98)

“Ek is verstandiger as al my leermeesters, … . (Ps 119:99)

‘N LAMP VAN GOD IN MY HART

Maar Hy het vir ons selfs  nog meer lig beskikbaar gestel. Wanneer ons die lig wat ons uit die Skrif ontvang, ter harte neem en ons tot God bekeer, bring Hy Sy Goddelike lig tot binne in ons deur Sy Heilige Gees wat permanent in ons kom woon . Dan word ons self skynende lampe wat Goddelike lig na ons omgewing uitstraal. Dan is ons nie meer net lig ontvangers nie maar ook lig geërs, ligdraers. Hoe meer lampe die Here so aansteek, hoe meer hemelse lig sal oor die aarde versprei word. So werk die mens dan saam met God om Sy Koninkryk van Lig op aarde te vestig.

KAN ‘N LAMP BRAND SONDER OM LIG TE GEE ?

Is dit vir ‘n brandende lamp moontlik om nie lig uit te straal nie? Ek dink nie so nie. Is dit vir ‘n weergebore kind van God moontlik om nie geestelike lig uit te straal nie; ook nie. Jou hele optrede, dit waaroor jy praat, jou gesindheid, alles sal getuig van die hemelse lig wat nou binne-in jou brand.  Dit sal nie eers vir jou nodig wees om te probéer skyn nie; jy is net eenvoudig  ‘n brandende, skynende lamp; jy hoof dit nie  te forseer nie.  Jy hoof nie vir ‘n brandende lamp te sê “Toe jong, skyn dan nou tog ‘n bietjie nie.”  Solank hy vol olie is en aangesteek, skyn hy en verlig die hele vertrek vir  elkeen wat daarin is.  Sy lig skyn deur die venster na buite, onder deur die deur, deur die sleutelgat.  Vir elkeen wat graag die lig wil gebruik, sal dit welkom wees, maar vir die dief wat laatnag wou inbreek en steel sal dit ‘n onwelkome hindernis wees.

So ook met jou, wanneer die Hemelse lig in jou kom woon het. Almal wat die lig van God liefhet, sal tot jou aangetrokke voel en na jou toe kom om te deel in die lig wat jy van God ontvang het; maar dié wat die donker kant van die lewe geniet, sal wye draaie om jou loop omdat hulle bang is dat die lig wat vanaf jou uitgaan, hulle wanskapige lewens sal belig sodat almal dit sal sien en hulle in verleentheid sal kom. Alle kinders van God straal geestelike lig uit, punt.

HOE OM TE SKYN

  1. Skyn deur jou nuwe lewenswyse.

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (2 Kor 5:17) Dit is soms beter om eers deur jou nuwe lewe te getuig en dan met jou mond. Selfs totale onverskillige mense sal, sonder dat hulle dit wys, beïndruk word as jou lewe skielik ten goede verander en jy so aanhou.

  1. Skyn deur jou mondelinge getuienis.

Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.”  (Heb. 13:15) Dit sou nie wys wees om sommer elkeen wat jy teëkom met die Evangelie te konfronteer nie maar wat verhinder jou om selfs vir vreemdelinge te vertel wat Jesus vir jou gedoen het? Daar is soveel maniere om so iets te doen. My vrou en ek het onlangs met ‘n oudioloog wat my bedien het hande gevat en die Here gedank vir Sy goedheid om sulke mense daar te stel om in andere se behoeftes te voorsien.

  1. Skyn deur jou goeie dade.

Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” (Mat 5:16)

Van Jesus word gesê:

“ … met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was. (Han 10:38)

Miskien beskik ons nie onmiddellik na ons redding oor die geloof  en salwing om sulke wonder-dade te verrig nie, maar elkeen kan “goed doen” aan iemand anders. In Han 9:36-41 lees ons van Dorkas wat vir die weduwees van Joppe baie goed was deur hulle te versorg met klere wat sy vir hulle gemaak het. Toe sy voortydig sterf, het God haar uit die dode opgewek sodat sy met haar goeie werk kon voortgaan en deur haar opwekking het baie andere daar tot  bekering gekom.

‘N WEGGESTEEKTE LAMP: MY ONDERVINDING

Maar nou waarsku Jesus dat Hy opmerk dat sommige hul lig doelbewus wegsteek soos wanneer iemand ‘n lamp onder ‘n bed of emmer sou indruk. Waarom so? Waarom wil ‘n Christen geestelik onsigbaar wees? Miskien skaam jy jou vir Christus wanneer jy by jou vroeëre wêreldse vriende is.

Dit is wat met my gebeur het. Nadat ek tot bekering gekom het, het ek ‘n gedurige begeerte gehad om die Bybel te lees.  So gaan ek en ‘n familielid toe saam uitkamp by ‘n meer om vis te vang.  Ek het my Bybel saamgeneem, maar was te skaam om dit voor hom te lees want hy het nie die Here geken nie.  Teen die tweede dag kon ek my begeerte om ‘n stukkie uit die Woord te lees net nie meer beteuel nie en vra hom toe om sy motor te leen. Ek wou dan kamstig net so ‘n entjie langs die water af ry.  So ry ek toe, stop onder ‘n boom, lees alte heerlik uit die Woord, bid en draai om, maar o wee, daar wil die motor nie behoorlik ratte verwissel nie, bly net in tweede rat.  Die einde van die saak was dat ek in groot verleentheid beland het en, as ek reg onthou, moes ons die hele ongeveer 200km in 2de rat terug ry huistoe.  So het die Here begin om my te leer om nie vir Hom skaam te wees en my lamp onder die bed weg te steek nie.

KERK LAMPE

Sommige kinders van God, al is dit dan nou miskien ‘n baie klein persentasie, los sommer Sondae hul lampe in die kerk onder die bank en kry dit weer volgende Sondag daar. (Is dit waarom hulle elke Sondag op dieselfde plek sit?) Deur die week is hulle so geheimsinnig oor hul verhouding met Jesus dat niemand ooit sou kon raai dat hulle gered is nie. Miskien sal hulle nou nie noodwendig opsigtelik sondig nie, maar nooit ‘n woord oor hul Verlosser oor hul lippe nie, veral nie tussen ongelowiges nie.

KAN ‘N LAMP “STERF”?

Om jou lamp te verberg, is ‘n selfsugtige ding om te doen en daardeur bedroef jy die Here. Baie gou sal Hy dit vir jou uitwys. Omdat jy nie vrymoedigheid neem om Hom teenoor andere te bely nie, verloor jy jou vrymoedigheid ook in gebed, in lofprysing, ens. en word Hy later vir jou net ‘n vae veraf God in plaas van ‘n liefdevolle nabye Vader na wie jy met al jou sorge kan gaan. Om so aan te hou om jou vir Hom te skaam, kan ook ewige gevolge hê:

Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele. (Luk 9:26)

‘n Lamp wat onder ‘n emmer toegemaak word, kry nie suurstof nie en sal doodgaan. Wanneer iemand se geestelike lamp doodgaan, steek God dit nooit weer op nie.

Blus die Gees nie uit nie.” (1 Thes 5:19)

‘N VREESAGTIGE LAMP

Jy mag dalk jou lamp wegsteek omdat jy bang is jy verloor jou werk. Jou werkgewer mag moontlik van jou verwag om dinge te doen wat ‘n sonde is en tot oneer van God se Naam. In plaas daarvan dat jy daarteen standpunt inneem, bly jy stil omdat jy bang is dat hy jou sal afdank, jou bevordering sal terughou of andere oor jou sal aanstel.

Die “baas” sê vir jou as sy sekretaresse: “As daardie ou weer skakel oor die geld wat ons hom skuld, sê net ek is nie op kantoor nie.” Sal jy meedoen aan sy oneerlikheid om jou werk te behou?

Die mense met wie jy saamwerk, mag dalk oneerlik wees deur van jul werkgewer se fondse of ander besittings te steel. Jy is bewus daarvan, maar bly stil en steek dit vir hom weg omdat jy bang is die mense sal op jou wraakneem. Jy kruip weg onder die bed met jou lamp en al.

Mense gebruik die Naam van God ydelik en jy lag saam met hulle. Jy skakel jou lig tydelik af.

‘N SKYNENDE LAMP IS TOT SëEN VIR GOD EN MENS

‘n Lamp is daar om lig te gee. Die eienaar van die lamp het geld spandeer om die lamp, olie en vuurhoutjies te koop. Nou wil hy hê dat die lamp lig sal gee en sy huis sal verlig. So ook wil God waarde vir Sy uitleg hê.

Jy mag die eerste persoon in jou gesin, klas of werksplek wees wat die lig van God ontvang het. Hy verwag van jou om jou lig hoog op ‘n staander te sit sodat almal dit kan sien. Andere sal dan besef dat hulle lampe nie brand nie. Hulle sal na jou toe kom en vra hoe jy die lig ontvang het. Deur wat jy vir hulle vertel, sal ‘n lig vir hulle opgaan, sal hulle insig begin kry in Sy wil en weë. Sommige sal gewaar word van die duisternis in hul eie lewens en sal die Here vra om in te kom en hul harte te vul met die olie van Sy Gees en hulle aan die brand te steek met die vuur van Sy liefde. So sal hul lewens dan ook begin skyn in hierdie wêreld. Al gou sal die lig van God uit die vensters van daardie huis, klaskamer of besigheid skyn en meer mense sal nader getrek word. Selfs ‘n hele dorp of voorstad kan verlig word omdat een persoon sy lamp opgelig het om te skyn.

‘N SKYNENDE LAMP VERDRYF DIE DUIWEL

Wanneer ‘n buitekamer lank toegestaan het, word dit ingeneem deur rotte en kakkerlakke, maar sodra die deur oopgemaak en die lig aangeskakel word, skarrel hulle vir ‘n donker wegkruipplek.

Deur die lig van Christus uit ons te laat straal, verdryf ons die duisternis wat ons omring. In Openbaring 12:11 lees ons van Christene wat oor die duiwel triomfeer het:

 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.”

Hoe meer ‘n Christen die Here toelaat om deur sy lewe te skyn, hoe meer sal hy die aanvalle van die duiwel kan weerstaan. Hulle sê ‘n dier en ‘n mens wat bang is, skei ‘n sekere reuk af. Hulle noem dit die reuk van vrees. So ‘n persoon word bv. makliker deur kwaai honde aangeval. As jy stilbly, gewaar die duiwel jou vrees en sal jou van alle kante aanval, maar as jou lig al helderder skyn, sal hy vir jou bang word, want hy vrees die lig in jou. Die lig in jou, openbaar sy slegte karakter, woorde en dade. Hy sal jou aanval, maar as jy jou vanuit God se Woord verdedig, sal hy gou van jou af wegvlug.

SKYNENDE LAMPE IS TOT VOORDEEL VAN “N GEMEENSKAP

As die lig van Christus helder skyn in ‘n omgewing, sal die misdadigers wegvlug en op ‘n ander plek hulle bose dade gaan pleeg maar wanneer ons, ons lig wegsteek, sal geestelike duisternis ons al nouer omring en sal die duiwel ons gemeenskap na hartelus besteel en die inwoners vermoor en verkrag. Christene ly dikwels weens hulle eie ongehoorsaamheid.

Dit is dus vir die Christene van ‘n land lewensnoodsaaklik om hul stemme op elke moontlike wyse te laat hoor, sodat die regering van die land se besluite en optredes gedurig deur God se Woord en wil belig sal word. Wanneer die Liggaam van Christus, te bang of te onverskillig is om dit te doen, sal die duiwel geleidelik die oorhand kry en die land en sy mense vernietig, want hy is die verpersoonliking van duisternis en ‘n mensemoordenaar van die ontstaan van die wêreld af.

Ons land, Suid-Afrka, het die afgelope aantal jare baie swaar gely onder sommige van sy politieke leiers wat nie in die lig van God gewandel het nie. Hulle het die Staatskas geplunder en hul eie sakke met gesteelde geld gevul sodat ons ekonomie so verswak het dat die finansiële instellings van die wêreld ons nou tot rommel status wil verlaag. Hulle beskou ons dus as ‘n finansiële ashoop waarin niemand kan waag om te belê nie. Het die Christene wat daagliks met daardie leiers in kontak was, met hulle oor die Here gepraat? Het hulle hul lig laat skyn, of was hulle bang om hul inkomstes en posisies te verloor?  ‘n Gemeenskap betaal ‘n geweldige prys as hy versuim om sy lig te laat skyn.

LIG IS MAGTIGER AS DUISTERNIS

Lig is ook geweldig kragtig. In die kosmos kan die kleinste, onbereikbare sterretjie ligjare vêr waargeneem word deur die lig wat hy uitstraal; dit is hoe ons van hom weet. Nog kragtiger is ons geestelike lig. Wanneer die Heilige Gees ‘n nuwe lewe aansteek, versprei dit sy lig tot in die hemel sodat selfs die engele daarvan weet:

So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.” (Luk 15:10).

In die donkerste kamer kan die klein vlammetjie van ‘n vuurhoutjie of selfoon, genoeg lig gee dat jy jou weg kan vind na die skakelaar aan die muur wat toegang tot meer lig verleen. Moet nooit dink dat jou liggie te klein is om ‘n verskil te maak nie! Daar is ‘n liedjie wat lui: “Laat ons kyn vir Jesus met ‘n helder glans … jy in jou klein hoekie en ek in myn.” As elkeen sy eie hoekie verlig sal al die donker hoeke en die ganse vloer ook verlig wees.

Joh 1:5: “En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.”

‘N SEE VAN LIGTE EN EEN KERSIE

Wanneer Christene saam begin skyn, word ons soos ‘n stad wat op ‘n berg lê wat van vêr af gesien kan word en mense na hom toe trek. Wanneer ons per vliegtuig reis, is dit nogal ‘n gesig om ons groot stede vanuit die lug te aanskou.

Dink net wat ‘n vreugde dit vir die Here is om vanuit die hemele neer te kyk op gebiede waar groot getalle Christene besig is om hul lig uit te straal; waarvan jy een is. Maar weet verseker dat as jy op ‘n eensame plek is, waar jy die enigste kersie in ‘n radius van baie kilometers is, Hy ook jou lig raaksien en Sy hande daarom bakhou sodat dit brandende sal bly tot die dag waarop jy by Hom sal wees en jou lig vir ewig in die hemele sal skyn.

Laat ons daarom helder, skynende lampe wees in ‘n donker wêreld. So gee ons aan die Here iets terug van wat Hy in ons ingesit het, verryk ons, ons gesinne en samelewing, verdryf ons die boosheid om ons wat ons skade wil berokken, en vergader ons vir onsself skatte vir die hiernamaals.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → LAMP . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend