Die wedergeboorte

EK IS BESLIS GEBORE MAAR DIE LEWE HIER BUITE IS VEELEISEND

A. DIE WEDERGEBORENE SE WETLIKE STAND VOOR GOD

Hiermee het ons reeds gehandel. Die wedergeborene staan voor God as ‘n volmaak regverdige persoon. Hy is van kop tot tone bekleed met die Here Jesus  se kleed van geregtigheid. Vir die Vader lyk hy net soos Jesus gelyk het op die berg van verheerliking.

en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie. (Mar 9:3).  

B. DIE TOESTAND VAN SY INNERLIKE LEWE (SY HART)

Sy hart is egter alles behalwe heilig. Daar heers nog ‘n groot stryd as gevolg van al die jare wat hy in sonde gelewe het. Hy wil nou nie meer sondig nie maar om van sy ou innerlike vriende ontslae te raak, is nie so maklik nie, soos Paulus dit self ook ondervind het.

Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. (Rom 7:15).

Hieraan moet God nou begin werk. Dit volg op die nuwe geboorte waaroor ons vroeër gepraat het; ons sal nou in groter besonderhede daarna kyk.

 C. DIE WEDERGEBOORTE 

  1. Wat dit is

Wanneer ‘n persoon sy lewe aan God oorgee, kom die Heilige Gees in, in sy innerlike wese om hom te vernuwe sodat hy aan die binnekant net so sal lyk as aan die buitekant (gekleed in die geregtigheid van Christus). Die Heilige Gees maak hom innerlik nuut soos wat Jesus aan Nikodemus verduidelik het.

Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. (Joh 3:3-8).

Vanaf die oomblik dat ‘n persoon weergebore is, word hy beweeg deur ‘n bykomende innerlike Mag, die Heilige Gees, wat inwerk op sy gedag-tes, woorde, handelinge en gesindhede. Hy is nuut geskape. Dit is ‘n Goddelike handeling, ‘n skeppings-handeling net soos toe God aan-vanklik vir Adam geskape het.

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. (2Kor 5:17).  

Hierdie nuutgeskape persoon mag homself ‘n Seun van God noem want hy is inderdaad verwek en gebore uit God; hy is God se saad en nie die saad van ‘n mens nie. Hy het dieselfde geestelike gene, DNA, as die God familie, Vader, Seun en Heilige Gees, alhoewel hy natuurlik aan Hom gelyk is nie.

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (Joh 1:12).  

  1. Wat die wedergeboorte nie is nie

Dink aan ‘n fisiese geboorte waarmee die Here hierdie nuwe innerlike werk van die Heilige Gees vergelyk. Dit begin deur die saad van ‘n man wat gesaai word in die baarmoeder van ‘n vrou. Hierdie saad word verenig met die vrou se saad; dan kom dit tot lewe en ‘n mens-like wese word geleidelik binne-in die vrou gevorm. ‘n Wonderwerk is besig om plaas te vind: ‘n skelet van bene, spiere, duisende van are, ‘n senustelsel, maag, longe, hart, oë, gehoorstelsel, brein, ens word  tot stand gebring. Alle persone wat na die vrou kyk, kan sien dat iets besig is om binne in haar te gebeur, haar liggaam word groter.

Uiteindelik is hierdie mens gereed om in die buitewêreld te leef en word hy gebore. Hy beweeg vanuit die donkerte in die lig in. Hy kry ‘n klap op sy sitvlak en begin om asem te haal, te huil en dan drink hy melk en raak aan die slaap.’n Lewende menslike wese is gebore en word gesien en gehoor.

Dit het gebeur op ‘n sekere dag en uur. Die geboorte word geregistreer en ‘n geboortesertifikaat word uitgereik wat verklaar dat so en so ‘n persoon gebore is. Dit kon nie vooraf, kom ons sê nou maar by ve-wekking van hierdie kind uitgereik word nie omdat daar op daardie stadium nog geen sekerheid was dat die bevrugting uiteindelik sou uitloop op die geboorte van ‘n unieke lewende persoon nie. Daar kon ‘n misgeboorte plaasgevind het en die baba kon dood gebore gewees het, maar nou is dit lewend gebore en begin dit groei en word dit week vir week geweeg om te sien of dit toeneem in gewig. Die swangerskap het nege maande geneem, maar die geboorte net ‘n oomblik; dit het gebeur op ‘n sekere datum en tyd.

Die geboorte van ‘n geestelike kind verloop baie dieselfde. Die Woord van God, wat geestelike saad is, word gesaai in die hart van ‘n persoon waar dit ontkiem en groei. Die persoon raak bewus van God en van die skepping, en van sy heerlikheid, heiligheid, geregtigheid en liefde, maar ook van sy eie sondigheid en behoeftigheid. Hy begin sy behoefte aan God se genade besef en mag selfs verlang om hom te kan ken. Dit mag jare neem of selfs ‘n baie kort tydjie. Dan besluit die Heilige Gees dat hierdie persoon gereed is om ‘n keuse te maak en presipiteer hy die geboorte deur ‘n Evangelie boodskap of Bybelversie of wat ookal, en die ongebore baba aanvaar Jesus in geloof en in ‘n oomblik se tyd word ‘n nuwe kind gebore vir die Vader, ‘n kind soortgelyk aan sy Seun.

Die wedergeboorte is nie ‘n proses nie; dit gebeur in ‘n oomblik. Indien dit ‘n proses sou wees, sou dit ‘n absurde situasie skep waarin ‘n persoon tot sy dood toe in die proses sou wees om weergebore te word, maar nooit tot die punt sou kom om te kan sê, “Ek is weergebore op so en so ‘n datum” nie.

Indien die Here Jesus vir Nicodemus drie jaar na die aand waarop Hy hom van die wedergeboorte vertel het, sou vra, “Wel Nikodemus, het jy toe gemaak soos Ek vir jou gesê het: Is jy toe weer gebore,” en hy sou antwoord, “Here ek is nog steeds in die proses om weergebore te word” sou die Here moes antwoord, “Dan is jy nog nie weergebore nie en jou tyd op aarde is verby. Jy sal nie in die hemel aanvaar word nie, want soos wat Ek jou gesê het, as ‘n mens nie weer-gebore word nie, kan hy die Koninkryk van God nie sien nie.” Ai wat ‘n ramp sou dit nie wees vir ‘n man wat jare lank soekende was maar nooit as kind van God gebore is nie.

Ná die geboorte begin die geestelike groei. Bybel leeraars en geestelike leiers moet God vra vir die vermoë om te kan onderskei of die geestelike verandering wat in ‘n persoon plaasgevind het, voorgeboor-telike of nageboortelike verandering is. Het die persoon werklik tot wedergeboorte gekom, of is hy nog in ‘n staat van voorbereiding. ‘n Voorgeboortelike geestelike baba sal, per definisie, nog nie die versekering hê dat hy gered is nie, want hy is  nog nie weer-gebore nie. Dit kan nog uitloop op ‘n misgeboorte op die laaste oomblik wat sal meebring dat die baba dood gebore word en nooit tot lewe gebring sou kan word nie.

Beide voor- en na die geboorte het ‘n baba voedsel nodig maar hulle ontvang dit op verskillende wyses: die een ontvang bloed deur die naelstring en die ander melk deur die mond. Geestelike babas moet ook voor en na hul geboorte verskillend gevoed word, daarom is dit belangrik om te kan onderskei waar ‘n persoon staan, sodat jy hom geestelik ten beste kan help.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → WEDERGEBOORTE . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend