Duiwel SSG

SKRYF U EIE AANTEKENINGE OOR “DIE DUIWEL”.

GEBRUIK DIE ONDERSTAANDE SKRIFGEDEELTES EN GEDAGTES EN VOEG U EIE BY.

BIED DIT DAN AAN ANDERE AAN AS ‘N BYBELSTUDIE

A. SY NAME

 1. Satan

Betekenis: vyand/moeilikheidmaker (?) Hierdie term kom 48 keer voor in die Skrif.

Wat is ‘n vyand en gee voorbeelde.

Wat is ‘n moeilikheidmaker en gee voorbeelde.

Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. (1Kro 21:1).

Watse moeilikheid het die moeilikheidmaker deur Dawid veroorsaak en wat was die gevolge?

Waarom sou ‘n uitstaande godsman soos Dawid hom laat verlei het?

 1. Duiwel

Betekenis: Kwaadprater (?)

Hierdie term kom 53 keer voor en dit slegs in die NT.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. (Mat 4:1) 

‘n Kwaadprater bring onmin in families en tussen vriende; wat sou gebeur het as Jesus aan die satan toegegee het?

Hoe het kwaadpratery jou al geaffekteer? 

 1. Slang

 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? (Gen 3:1, ens)

Wat is listigheid?

Hoe kan ‘n mens jouself daarteen beskerm en waarvoor moet jy die Heer vra? 

 1. Draak

Openb: 13x, maar die woord kom ook voor in Jesaja, Jeremia en Esegiël.

En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone; en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. (Openb 12:3,4).

Hoe stel jy jouself ‘n draak voor en wat maak hom anders as alle ander diere?

Watter aspek van die duiwel se werke word beklemtoon wanneer hy ‘n draak genoem word? 

 1. Aanklaer van die broeders

Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. (Openb 20:10)

Die duiwel kan God nie aanraak nie maar het Hom geteister deur sy volgelinge … … … . (Lees ook Sag 3:1 e.v.)

Hy kla kinders van God nog in hul gedagtes aan deur veroordeling; hoe moet hulle daarop reageer (Sien bv Rom 8:1)?

Wat is daar in jou lewe wat jy lankal bely het maar nog steeds skuldig oor voel? 

 1. Teenstander

Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (1Pe 5:8).

Waarom sukkel ons dikwels om vooruitgang te maak?

Dink aan ‘n wildsbok en beskryf hoe ons “nugter en waaksaam” kan wees. 

 1. Moordenaar

 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. (Joh 8:44)

Noem drie voorbeelde uit die Skrif van mense wat vermoor is en hoe ons die aandadigheid van die “Moordenaar” daarin kan sien. 

 1. Vader van die leuen en leuenaar

Joh 8:44: Sien die teks onder “Moordenaar”.

‘n Mense-vader dra in homself die saad van die mens en waar hy dit saai, bring dit mense voort – hy is dus ‘n vader van die mens. Die duiwel het nie die vermoë om homself voort te plant deur nog duiwels te genereer nie. Hy dra egter die saad van die leuen in homself en saai dit in die harte van mense. Daardeur verander hy mense na sy beeld. Daarom het Jesus ook gesê: Julle het die duiwel as vader (Joh 8:44).

Hoe kan ons die werking van die leuen teëwerk in ons eie lewe, ons gesin en in ons samelewing?

 1. Bose

 Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê. (1Joh 5:19).

Wat sê hierdie benaming vir ons omtrent die duiwel?

Hy mag die mens en die skepping normaalweg nie sonder die Heer se toestemming fisies aantas nie; hoe oefen hy dan sy mag in die wêreld uit?

 1. Brullende leeu

 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. 9  Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. 10  En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves! 11  Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. (1Pet 5:8-11).

Uit hierdie teks is dit duidelik dat die duiwel baie _ _ _ _ _ _ veroorsaak. Daarom moet ons _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _ wees. Hoe kan ons dit doen?

Verduidelik die betekenis van die woorde bevestig en grondves 

 1. Engel van die lig

En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. (2Kor 11:14)

Hoe doen hy dit en hoe kan ons onsself teen sulke aanvalle beskerm?

.

B. SY OORSPRONG

Lees asseblief Eseg 28:11-19

In hierdie Skrifgedeelte word die duiwel vergelyk met die koning van Tirus. Daardie koning was baie begaafd en het buitengewoon ryk geword deur handel te dryf met die omliggende nasies. Toe het hy trots geword en is deur God neergewerp.

Dieselfde het met satan gebeur. Hy was waarskynlik die glorierykste van al God se engele en het oor Sy heerlikheid gewaak. Sy woning was in ‘n ander “Eden” wat nie bekend was vir sy uitsondelike plantegroei nie, maar vir sy kosbare gesteentes. Maar, hoogmoed het toe in sy hart opgewel en hy het teen God gerebelleer en beplan om Hom te onttroon. Uiteindelik is hy, en die engele wat hom gevolg het, uit die hemel neergewerp (Openb 12:7-10).

Dit vertel vir ons so ‘n ietse omtrent hierdie wese maar die Here beantwoord nie al ons vrae aangaande hom nie. Byvoorbeeld, waarom hy gesondig het sonder dat iemand hom versoek het? Wat is jou antwoord daarop?

.

C. SY WERKE EN EINDE OP AARDE

Van Génesis tot Openbaring kan ons die sleepsel van die slang waarneem, maar laat ons net ‘n paar gevalle van naderby bekyk. Alhoewel satan nie in elk van die volgende voorbeelde by name genoem word as die een wat die boosheid bewerk het nie, kan dit afgelei word uit wat die res van die Skrif ons omtrent hom leer.

 1. Adam en Eva

Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê. (1Jn 5:19)

Hoe het hy hierdie mag oor die wêreld verkry?  Lees Gén 3:1-7.

 1. Job

Job 1:13-22 e.v. Probeer om mettertyd die hele Boek deur te lees.

Hoe sou jy Job geestelik in hedendaagse terme beskrywe?

“Die duiwel loop wye draaie om vroom mense?” Is hierdie stelling waar?

Wat kan ‘n mens verwag hoe nouer jy met die Heer in gemeenskap leef?

Is al sulke mense se uiteindes op aarde so gunstig soos Job s’n? (Job 42:10-17 en Heb 11:36-40).

Is sommige dan verloorders? (Luk 16:22).

 1. Die sondvloed

Lees asb Gen 6:9-22, ev. en sien veral vers 6.

Wat gebeur met ‘n samelewing wat nie die duiwel weerstaan nie?

Is dit enigsins vir ‘n enkeling moontlik om in so ‘n moeras van sonde staande te bly? (1 Kor 10:13).

 1. Die Toring van Babel

Lees asb Gen 11:1-9.

Hoe verskil die taktiek wat die duiwel voor die sondvloed gebruik het om die mensdom  te verlei van dié wat hy gebruik het om die mensdom te beweeg om die Toring van Babel op te rig?

 1. Koning Dawid

Lees asb 2Sam 11:1-26 ev.

Wat moet jy nie doen as jy gesondig het nie?

Wat moet jy wel doen wanneer jy gesondig het?

 1. Die Here Jesus in die woestyn

Lees asb Matt 4:1-11.

In watter drie gebiede van die mens se lewe is Jesus versoek?

Hier, vir die eerste keer in ongeveer 6000 jaar, is satan v – – – – – – n .

 1. Die Here Jesus aan die kruis

Lees asb Matt 27, 28.

Hier is satan die nekslag toegedien. Waarin kan ons dit sien? (Matt 28:1-10 e.v.)

 1. Die Verdrukking

Lees asb Openb 7:14; 20:2, 3.

Gedurende die sewe jaar van verdrukking, sal die duiwel die hoogtepunt van sy vernietigingswerk op aarde deur middel van die anti-Chris en die valse profeet bereik. Dan sal hy egter in die bodemlose put gegooi en vir 1000 jaar daarin bewaar word.

Wat sal gedurende daardie 1000 jaar op aarde plaasvind?

 1. Armageddon

Lees asb Openb 20:7-10.

Wanneer die 1000 jaar ten einde loop, sal satan weer vrygelaat word uit die put. Dan sal hy uitgaan en die nasies mislei/verlei, en byeenbring en ‘n voluit aanval op die Here Jesus en sy mense loods. Die Here sal hulle egter met vuur uit die hemel uitdelg en satan in die poel van vuur werp.

.

D. ‘N CHRISTEN SE OORWINNING OOR SATAN

 1. Ons moet weet dat hy so sterk soos ‘n leeu is.
 2. Ons moet weet dat hy so geslepe soos ‘n slang is.
 3. Ons moet weet dat ons Here hom in die wildernis en aan die Kruis verslaan het.
 4. Ons moet al die middele gebruik wat God vir ons gegee het om onsself teen hom te verdedig.
 5. Ons sal nou reeds sien hoe hy van ons af sal wegvlug, want hy vrees die Heilige Gees Wat binne-in ons woon.
 6. DIE BOODSKAP VAN OPENBARING IS: JESUS IS DIE OORWINNAAR OOR DIE DUIWEL, SONDE EN DIE DOOD EN IN HOM IS ELKEEN WAT AAN HOM BEHOORT EWENEENS ‘N OORWINNAAR.

//////////

KLIK OP DIE DUIWEL OM DIE DOKUMENT IN PDF FORMAAT AF TE LAAI OF UIT TE DRUK.

KLIK NOU HIER OP “EK IS VIR NOG ‘N SELFSTUDIEGIDS

OF

SIEN DIE LYS VAN ANDER ONDERWERPE BO-AAN, REGS VAN, OF ONDER-AAN HIERDIE BLAD

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend