GENESIS

A. DIE BESONDERE WAARDE VAN DIE BOEK GENESIS.

“Genesis” beteken “Begin” of “Oorsprong”.

Die Bybel se fondament.

‘n Goedgeboude huis moet ‘n soliede fondament hê en wanneer die fondament gegooi en die gebou tot vloerhoogte gebou is, kan ‘n mens al klaar sien waar elke kamer sal inpas en hoe groot hulle sal wees. Genesis is die Here se fondament, Sy grondplan, waarop Hy al die ander boeke soos stene gemessel het, totdat die hele Bybel voltooi was.

B. ‘N OPENBARING VAN HOE ALLES ONTSTAAN HET.

Waar kom alles tog vandaan?

In dié boek vertel die Here eerstens vir ons hoedat alle  dinge tot stand gekom het; alles wat gesien kan word soos die grond onder ons voete, die blou lug daarbo, die plante, diere, die mens en wat ookal. Maar Hy vertel ook vir ons van die wesens en dinge wat nie gesien kan word nie soos Hyself, die engele, die duiwel, die sondeval van die mens en hoe Hy die mens te hulp gekom het.

As Hy dié dinge nie self vir ons vertel het nie, sou ons die meeste daarvan nooit geweet het nie. Niemand was tog by toe Hy die son, maan en sterre gemaak het nie. Toe die eerste mens, Adam, lewend geword en vir die eerste maal sy oë oopgemaak het, het al hierdie pragtige handewerk van God alreeds bestaan en moes God aan hom verduidelik waar dit alles vandaan gekom het.

“Jannie, waar kom jy daaraan; het ék jou so geleer! Nee Ma, ek is so gebore; het Ma nie geweet nie?”

As ons hierdie openbarings oor die begin van alle dinge nie gehad het nie, sou die res van die Bybel vir ons geen sin gemaak het nie. As ons byvoorbeeld nie geweet het dat die mens in die Paradys teen God in opstand gekom en in sonde geval het nie, sou ons ook nie kon verstaan waarom die Here se enigste Seun, Jesus, aarde toe moes kom en aan ‘n kruis moes kom sterwe sodat ons sonde uitgevee kon word en ons weer sonder vrees voor God kan staan en met Hom kan praat nie. Ons sou ook nie geweet het van die bose planne van die duiwel wat daarop uit is om ons te verlei en te vernietig nie.

C. INSIG IN HOE GOD SY SKEPPING BESTUUR EN ONDERHOU.

Genesis vertel ook vir ons hoedat die Here gedurigdeur Sy oog oor die mensdom gehou, hulle versorg, maar ook in liefde getugtig het. Daarin lees ons die verhale van Noag wat ‘n groot skip moes bou sodat hy en sy gesin en ‘n aantal diere daarin kon vlug om nie gedurende die Sondvloed te verdrink nie. Daarna volg die verhaal van die Toring van Babel waar die Here die mensdom in verskillende volke verdeel en vir elkeen sy eie taal gegee het. Ook lees ons van mense soos Abraham, Isak, Jakob en Josef wat die Here persoonlik leer ken en dag vir dag met Hom saamgeleef het.

D. DIE VOORREG OM DIE BOEK GENESIS TE Hê.

Ja, Genesis bevat baie diep waarhede maar is so maklik om te verstaan omdat die Here dit deur middel van verhale aan ons geopenbaar het. Dit is ‘n wonderlike interessante boek; wanneer jy hom oopmaak en begin lees, kan jy nie weer ophou nie. Ons is vandag so bevoorreg om dié boek te kan hê want dit is ongeveer 1445  jaar voor die geboorte van Christus eers  op Skrif gestel. Toe eers het die Here die boek Genesis woord vir woord aan Sy dienskneg Moses gedikteer wie dit  opgeteken het. Voor dit, het die ouers die verhale maar mondelings aan die kinders oorgedra.

Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Openb. 1:8

———-

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → GENESIS . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend