God maak die hemel en die aarde

.

A. DIE BEGIN VAN ALLE DINGE

Gen 1:1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

God was eerste daar – Hy was van altyd af daar. Hy het geen begin of einde nie.

Die naam van die eerste Bybelboek is Genesis. Dit beteken “Begin” en vertel ons hoe alle dinge wat ons kan sien, voel, hoor en proe, begin het. God het alles gemaak (geskape); die blou lug, die wolke die land en die see en elke korreltjie sand en druppel water het Hy gemaak, daarom is dit syne.

B. DIE VERHAAL VAN HOE GOD ALLES GESKAPE (GEMAAK) HET 

Gen 1:3  En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; 5  en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. 

6 En God het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. 7 God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. 8 En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. 

9  En God het gesê: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. 10  En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. 

11  En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so. 12 Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. 

13  En dit was aand en dit was môre, die derde dag. 14 En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. 15 Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. 16 God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. 17 En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde 18 en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. 

19 En dit was aand en dit was môre, die vierde dag. 20 En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. 21 En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. 22 En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. 

23  En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag. 24 En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. 25  En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. 

 C. GOD HET ALLES UIT NIKS GEMAAK

Die mens kan wonderlike dinge maak: vliegtuie, motors, hoë geboue maar hy kan niks skape nie. “Skape” beteken om iets uit niks te maak en dit kan die mens nie doen nie. Die mens kan nie eers ‘n sandkorreltjie uit niks uit maak nie. Wanneer ons opkyk na die son, maan en al die sterre en om ons kyk na die groot aarde met al sy plante en diere, sien ons dat daar ‘n Iemand groter, sterker en slimmer as die mens moet wees wat dit alles geskape het. In die Bybel word Hy God genoem.

D. GOD HET ALLES SO GESKAPE DAT ONS HOM KAN LEER KEN DEUR DAARNA TE KYK

In die begin was die wêreld pik, nag, donker. God het toe eers lig gemaak sodat alles wat Hy daarna sou maak, gesien kan word. Daarna het Hy die plante, diere en die mens gemaak.

Alles wat Hy gemaak het, wys na Hom; dit vertel vir ons iets van Hom dat ons kan verstaan hoe Hy is.

As ons na al die baie plante en diere kyk wat so verskillend van mekaar is, sien ons dat Hy baie slim, baie wys is.

Kyk ons na die wolke wat reën gee en alles om ons in een slag natmaak, sien ons dat die Here baie krag het om so baie water so vêr bo deur die lug te kan bring. Ons as mens sweet om net ‘n kan vol water van ‘n pomp of kraan af huistoe te dra.

Kyk ons na die baie klein goggatjies, voëltjies en veldblommetjies wat op hulle eie kan lewe sonder dat die mens vir hulle sorg, sien ons dat God alles wat Hy gemaak, baie liefhet. Hy sorg dat elkeen kos, water en sonskyn kry.

Aan die einde van elke dag het Hy eers mooi gekyk na al die dinge wat Hy daardie dag gemaak het en gesien dat dit goed was. Hy kon nie ‘n enkele foutjie daarin vind nie en Hy was tevrede daarmee.

//////////

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend