God maak die mens

A. GOD HET DIE MENS GEMAAK OM SOOS HY TE WEES

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

2:25 En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Die Here is baie soos ‘n mens. Hy kan dink en praat, liefhê, opgewonde en vrolik wees en planne maak.  Daarom was Hy nie tevrede om net plante en diere te hê nie, Hy wou mense hê met wie Hy lekker kon gesels. 

Hy wou ook kinders hê net soos wat ons vandag kinders het vir wie ons lief is. Sy kinders moes vir Hom lief wees en met Hom gesels oor alles wat in die Tuin was en sê waarvan hulle die meeste hou. Hy wou vir hulle vrae vra oor die bome en diere en hulle moes daaroor kon nadink en Sy vrae antwoord soos wat ouers met hul kinders doen. Hulle moes ‘n vrolike, liefdevolle, gelukkige huisgesin wees.

Die Here het toe eers vir Adam en daarna vir Eva gemaak. Hulle was van verskillende geslagte, manlik en vroulik, sodat hulle twee saam kinders kon hê en die mense op aarde kon vermeerder. God het ook net een vrou vir Adam gemaak: twee vroue sou twis bring. Adam was baie bly oor sy vrou en het gesê:

Gen 2:23 …  Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees.

.

B. DIE HERE HET DIE MENS AANGESTEL OOR ALLES WAT HY GEMAAK HET

Gen 2:15 Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. 

Gen 2:19 En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. 

God wou ook dat alles wat Hy gemaak het, mooi versorg moes wees. Daarom het Hy die mens daaroor aangestel. Hulle moes oor alles mooi toesig hou sodat dit veilig sou wees, meer kon word en oor die hele aarde kon versprei.

God het vir Adam ook ‘n spesiale werk gegee: hy moes die diere en hoe hulle lewe, mooi bekyk en aan elkeen ‘n naam gee wat by hom pas. Adam was slim en kon dit goed doen. ‘n Slang wat baie min rond seil maar net op een plek lê en slaap, sou hy ‘n luislang noem. ‘n Diertjie wat sy vel se kleure kon verander om te lyk soos die blare waartussen hy was, sou hy ‘n verkleurmannetjie noem. God was tevrede met die name wat Adam vir die diere gegee het en het elkeen goedgekeur.

Adam en Eva het baie goed met mekaar klaargekom. Hulle het nooit, nooit gestry nie. Hulle twee het ook net so goed met die Here klaargekom. Daar was nooit onenigheid in die Paradys nie. Selfs die diere het in vrede met mekaar en met die mens saam gelewe. Geen plant of dier het siek geword of doodgegaan nie. Dit was so lekker om daar te woon en om van al die baie soorte vrugte te kon eet net soveel as wat hulle wou, sonder om ‘n sent daarvoor te moes betaal. Beter kon dit nie gewees het nie.

//////////

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → 2 God maak die mens . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Please enter the letters below: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.