Hande Vat; 2018-05-14

Ons vertrou dat u nog die “Pottebakker” soms besoek en die studiegidse leersaam vind.

Toe Jesus Sy dissipels na die naburige dorpies uitgestuur het om die Evangelie aan hulle te verkondig, was Sy opdrag, “Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee” (Matt 10:8). Maar Hy het ook gesê dat hulle nie ‘n beursie of reissak moes neem nie, maar moes tuisgaan by wie ookal aan hulle herberg sou bied. Nogal ‘n uitdaging!

Kan dit vandag nog so gedoen word? Ek het dit onlangs beproef deur my rugsak te pak en op my trapfiets af te sit om 7 dorpe agtereen-volgens te besoek. Ek het ‘n totaal van 303 km in 5 dae afgelê, met baie mense lang geestelike gesprekke gehad en honderde biljette versprei. Ek was nie deur ‘n voertuig vergesel nie, maar het algeheel op God staatgemaak en elke nag is ek slaapplek aangebied sonder dat ek iemand daarvoor moes vra. Talle mense, vreemdelinge, wat ek op die pad ontmoet het, het op die Here se influistering ag gegee en my oor die weg gehelp. Dit was ‘n onvergeetlike ervaring.

Sondagaande om 7.30 skakel ons in op ‘n program getiteld “Sterre en planete,” en reis ons in die verbeelding saam na hemelliggame soos Venus en andere waar wetenskaplikes hul ruimtetuie laat land en selfs hul “motortjies” laat rondry om opnames te maak. Ruimtereise is natuurlik ‘n reuse spanpoging wat geweldig baie kos en waarin ontsaglik baie mense ‘n aandeel het; sommige vervaardig net ‘n klein komponentjie, soos ‘n metertjie; andere weer, bou ‘n vuurpyl wat ‘n paar ton weeg om die satelliete mee te vervoer. Kortom, ruimtereise en eksplorasie is ‘n spanpoging; een persoon of selfs een volk kan dit alleen nie vermag nie.

‘n Veel groter hedendaagse projek is die Koninkryk van God waaraan duisende dwarsoor die wêreld meedoen, en dit nader voltooing. Dit verg fondse, mannekrag en gebed. Ons aandeel is om wêreldwyd burgers vir hierdie asemrowende Koninkryk te werf en paraat te kry. Dit doen ons deur middel van webwerwe. Gedurende die afgelope 30 dae het 1663 mense ons “Pottebakker” webwerf besoek en 5211 blaaie daarvan geraadpleeg. Dit is natuurlik vinniger en geriefliker om so, met die elektroniese golwe deur die lugruim na afgeleë huisie te snel, as om met die tydsame trapfiets oor berge en deur dale daarheen te kruie, maar een nadeel is dat jy nooit die persoon sien aan wie jy jou boodskap aflewer nie; ook nie ‘n koppie koffie of dalk ‘n sny warm, tuisgebakte brood uit hul hand kan geniet nie.

Die elektroniese bediening het natuurlik ook sy sonderlinge behoeftes  soos die akkommodering van die webwerf, tegniese hulp met die opstel en instandhouding daarvan, rekenaars, drukkers, databundel kontrak, selfone, naslaanwerke en ‘n kantoor om alles in te huisves. Die afgelope tyd het ons ook begin met ‘n proses om die studiegidse in klank op Cd te plaas om dit vir die minder geletterdes en gesiggestremdes toeganklik te maak, want ons wil tog nie hê dat iemand geestelik afgeskeep moet word nie. Ons gaan nou selfs so vêr as om na afgeleë plekke te reis om klein groepies daar op te lei om die studiegidse te gebruik. Ag nou-ja, dan moet die skrywer van die studiegidse en sy gesin ook nog daagliks ‘n stukkie eet om al hierdie take te kan uitvoer.

Benewens die “Pottebakker” bedryf ons ook ‘n tweede webwerf, te wete rivoni.org waarop min of meer dieselfde materiaal in Engels en Shangaan geplaas word – alles wat in Afrikaans geskryf word, moet in daardie twee tale vertaal word en andersom. Maar genoeg oor wat agter die skerms van Pottebakker gebeur – dit bly steeds ‘n vreugde om geestelike brood te kan knie, bak en gratis op die wêreld-tafel te kan plaas.

Net soos wat ruimtereise ‘n spanpoging is, is die daarstel van Christelike webwerwe ook ‘n bediening waarin die bedienaar van die gawes van sy lesers of hoorders afhanklik is; daarsonder kan die bediening nie bestaan nie. Daarom wil ons u vra om in hierdie bediening deel te hê by wyse van u voorbidding en finansieele ondersteuning.

Kom ons wandel elke dag onder die sambreel van God se vreugde (Neh 8:10/11),

Ben Lubbe.

Comments are disabled.