Waardevoller As Krugerponde? Ps 119:72

Die Woord van God is waardevoller as fyn goud

DIE WOORD VAN GOD IS WAARDEVOLLER AS FYN GOUD

DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

Ps 119:72: Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.

Psalm 119 is die langste van al die Psalms en ook die langste hoofstuk in die Bybel. Dit kon moontlik deur Esra, die Skrifgeleerde geskryf gewees het.

Hy moes ‘n hartstogtelike liefde vir die Woord van God gehad het, want oor en oor verklaar hy sy liefde vir die Skrif.  In hierdie teks sê hy dat dit vir hom meer beteken as duisende stukke goud en silwer. Dink daaraan: duisende stukke goud en silwer! Byvoorbeeld duisende stawe fyn goud in die kelders van die Reserwebank of ‘n kis vol versteekte goue Kruger ponde! Die blote gedagte dat oom Paul ‘n skat van van goue munte êrens versteek het, laat mense regop sit en wonder en droom en navors en soek.

Die digter van hierdie psalm sê as hy tussen duisende stukke goud en die Woord moes kies, kies hy die Woord! Waarom? Die Woord ontsluit in hierdie lewe vir ons: vergifnis van sonde en gemeenskap met God en in die hiernamaals: die Ewige Lewe. Goud en silwer is verganklik maar die Woord plaas ewige skatte binne elkeen se bereik.


SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

(Die naam/titel van die studiegids verskyn bo-aan hierdie blad.)

.

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

  DEEL MET ANDERE: As jy die studiegids geniet het, deel dit asb. met jou vriende en kennisse deur middel van die sosiale media soos Facebook, ens. So vat ons hande om die Goeie Nuus uit te dra.

  KOPIEËRING: Hierdie studiegids mag gratis vir persoonlike gebruik afge-laai en gedruk word.

  R196G105B55