Les 10: Heilige Gees: uitstorting en bekerings

UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES (Lees eers Hand 2:1-13)

Die dissipels moes bonatuurlike krag ontvang vir hulle werk
Ons het vroeër gelees dat voordat Jesus kon uitgaan om die duiwel te oorwin, Hy eers as mens met die Heilige Gees vervul moes word. Net so moes Sy dissipels ook, voordat hulle kon uitgaan om verdere dissipels te maak, ook eers vervul word met die Heilige Gees. Daardeur sou hulle geestelike krag vir hierdie geweldige taak ontvang. Hulle moes in gebed op God wag.
Tydens Jesus se doop het die Heilige Gees het in die gedaante/vorm van ‘n duif op Hom gekom. Die Heilige Gees het nou in die gedaan-te/vorm van vurige tonge op Sy dissipels gekom. Hy het ook met die geluid van ‘n gewel-dige sterk wind rondom die gebou gekom.
Beide vuur en wind het verskriklik baie krag en ‘n mens kan nie maklik daarteen stry nie. In net sulke sterk geestelike krag sou die dissipels na die nasies toe gaan.

Die Gees vervulde dissipels kon in vreemde tale praat
Die mense wat in Jerusalem was om die groot Joodse fees, die Paasfees by te woon, was van baie verskillende nasies. Elkeen het sy eie nasie se taal gepraat. Jesus se dissipels wat met die Heilige Gees vervul was, kon ook skielik in al daardie menigte tale praat.
Die dissipels was ook nou nie meer bang vir die Joodse leiers nie, maar het na buite gegaan en met die skare gepraat. Elkeen het getuig van die groot dinge wat God vir hulle gedoen het. Al die mense in die strate kon dus verstaan wat vir hulle gesê word oor Jesus. Hulle was verstom oor hierdie wonderwerk. Hulle het besef dat dit God was wat dit gedoen het en dat dit wat die dissipels gesê het, dus die waarheid was.

DIE EERSTE BEKEERDES

Petrus het hulle later voorgegaan om aan die skare van Jesus te vertel.
Hy het die hele geskiedenis vertel van hoe dit gekom het dat Jesus vir die mens se sondes kom sterf het. Hy het hulle ook verseker dat elkeen wat tot God sou bid en vergifnis vra, gered sou word.
Baie mense was diep in hulle harte geraak deur die boodskap. Hulle was baie bekommerd oor hul sondes. Hulle het gevra wat hulle moes doen om vergewe te word.
Petrus het geantwoord:

  • Hulle moes hulle van hul sondige lewens bekeer.
  • Daarna moes hulle, hul in water laat doop.
  • God die Vader sou dan die geskenk van die Heilige Gees in hulle harte gee sodat hulle verander sou word in kinders van God; Hy sou dit verniet vir hulle doen, sonder dat hulle daarvoor sou hoof te betaal, of ‘n dier te offer of eers vir ‘n ruk lank probeer om reg te lewe. Dit was wat God belowe het.

Party van hulle was baie bly om dit te hoor. Hulle het hulle toe van hul sondes bekeer en in water laat doop. Daar was omtrent drie-duisend wat so gedoen het en gedoop is.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 10: Heilige Gees uitstorting en bekerings)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.