Les 11: Bekering, waterdoop, getuienis

BEKERING (Lees eers Gen 2:37-41)

Elke mens moet tot bekering kom
As jy hierdie studie gedoen het sonder dat jy jou eers tot God te bekeer het, wil ek jou die geleentheid gee om dit nou te doen. Waarom? ‘n Mens wat hom nog nie tot God bekeer het nie, se pa is die duiwel en doen sy wil, selfs al is hy ‘n baie ordentlike kerkmens:
Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.

God het die reg op jou lewe
Hierdie aarde waarop ons almal woon, behoort egter aan God: Hy het dit gemaak. Hy het dus die reg op alles en ook op jou en my. Ons het ‘n eie wil en moet onsself aan Hom oorgee; dan behoort ons aan Hom. Dan sal ons op aarde saam met Hom kan loop en na die dood in Sy hemel ingaan.

‘n Bekeringsgebed
Om jou aan Hom oor te gee, kan jy soos volg bid:
“Here ek loop my eie pad. Ek behoort nie aan U nie. Ek erken dat U alles gemaak het en die reg op alles het. U het ook die reg op my lewe. Ek gee myself nou vir altyd aan U oor. Ek glo dat Jesus U Seun is en aan die kruis gesterf het om my sondes te betaal sodat U my kan vergewe. Dankie dat U my nou as U kind aanneem en in my kom woon. Amen.

DIE WATERDOOP VAN WEDERGEBORENES

Rede vir die doop
Nou moet jy in water gedoop word om aan God en mens te bevestig wat jy in jou hart in geloof gedoen het.

Kol 2:12 … omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

 • Wanneer jy agteroor geheel en al onder die water gedompel word, sê jy daarmee dat jy glo dat toe Jesus in die graf weggelê was, jy in Hom was en dat jou ou sondige geaardheid saam met hom gesterf het.
 • Wanneer jy uit die water opgelig en staan gemaak word, sê jy daarmee dat toe Jesus deur die werking van die Heilige Gees uit die dood lewend geword en uit die graf uitgekom het, jy in Hom was en jy ook geestelik deur die Heilige Gees as ‘n nuwe mens, as ‘n weergebore kind van God opgewek was en dat jy voortaan soos Jesus sal lewe.

Rom 6:4 “Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.”

Die voltrekking van die doop

 • Dit moet in die openbaar gedoen word en Christene sowel as onwedergeborenes moet genooi word om by te wees as ‘n getuienis vir hulle.
 • Laat ‘n gerespekteerde Christen leier dit vir jou doen en hy moet die wedergeboorte en doop eers aan die omstanders verduidelik.
 • Getuig ook eers mondeling hoe jy jouself aan God oorgegee en Jesus as Verlosser aangeneem het.

Na die doop moet jy vas bly glo dat jy aan God behoort en Hom gedurig vertrou om die ou dinge in jou lewe deur die krag van die Heilige Gees dood te maak en die nuwe lewe in jou te laat groei.

GETUIG (Lees eers Openb 12:11)

Getuig met jou mond van jou wederge-boorte en van wat God daagliks vir jou doen. So sal jy die duiwel oorwin.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                   TERUG NA EERSTE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 11: Bekering, waterdoop en getuienis)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.