Les 2: God se skepping

DIE BEGIN VAN ALLE DINGE (Lees eers Gen 1:1,2)
God het voor alles reeds bestaan – van ewigheid af. Hy het geen begin of einde.
Genesis beteken “Begin” en vertel ons hoe alle dinge wat ons kan sien, voel, hoor en proe begin/ontstaan het.
God het alles gemaak, elke korreltjie sand en druppel water is syne. Hy het ook die water (bloed) en been gemaak waaruit ek bestaan. Hy het my binnein my moeder gevorm. Hy het die reg op my lewe.
Hy het my ‘n eie wil gegee; ek moet kies of ek aan Hom wil behoort. As ek hom kies, behoort ek algeheel aan Hom soos wat ‘n skaap aan sy eienaar behoort; hy het geen sê oor sy lewe nie. Sy baas maak met hom net wat hy wil.

GOD HET ALLES SO GEMAAK DAT ONS HOM KAN LEER KEN DEUR DAARNA TE KYK (Lees eers Gen 1:3-25)
God het eerste lig gemaak sodat alle sigbare dinge wat Hy sou maak, gesien kan word.
God gee lig in ‘n mens se gees en verstand as jy Hom vra, sodat jy kan verstaan wat Hy vir jou wil sê.
Hy het alles goed gemaak. Hy hou van alles wat Hy gemaak het.
Alles wat Hy gemaak het, wys na Hom; dit vertel vir ons iets van Hom dat ons kan verstaan hoe Hy is. As ons na al die baie plante en diere kyk wat so verskillend van mekaar is, sien ons dat Hy baie slim/wys is. 
Kyk ons na die hoë berge en na die wolke wat groot dele van ons land in een slag natmaak, sien ons dat Hy baie krag het.
Kyk ons na die baie klein goggatjies, voëltjies en veldblommetjies wat op hulle eie kan lewe sonder dat die mens vir hulle sorg, sien ons dat God alles wat Hy gemaak het baie liefhet en sorg dat elkeen kos, water en sonskyn kry.

GOD SKAPE DIE MENS (Lees eers Gen 1:26-31 en Gen 2:1-25)
God wou nie net grond, water, gras, bome, diere, visse en voëls hê nie.
Hy wou ook kinders hê. Kinders is baie anders as plante en diere. Hulle kan vir hulleself dink en allerhande planne maak. Hulle kan ook met mekaar praat en vertel hoe hulle in hulle harte voel. Hulle kan liefhê. Hulle is baie soos God wat ook al hierdie dinge kan doen.
God wou met Sy kinders praat oor alles wat Hy gemaak het. Hulle moes vir Hom kon sê of hulle daarvan hou. Hy wou vrae vra en hulle moes daaroor kon dink en Sy vrae antwoord soos wat ouers met hul kinders doen. ‘n Ryk man kan nie met sy skape en beeste praat nie en hy kan hulle nie leer om op sy plaas te boer of om sy motor of vragmotor te bestuur nie. Net sy kinders kan hierdie rol vervul. God wou vir Sy kinders lief wees en hulle moes vir Hom lief wees.
Hy het eers die man en toe die vrou gemaak. Hulle was van verskillende geslagte sodat hulle vanself kon vermeerder. God het net een vrou vir Adam geskape: twee vroue bring twis. Adam was baie bly oor sy vrou.
God het vir Adam werk gegee: hy moes die diere en hoe hulle lewe, mooi bekyk en aan elkeen ‘n naam gee wat by hom pas. Adam was slim en kon dit goed doen. ‘n Slang wat baie min rond seil maar net op een plek lê en slaap, sou hy ‘n luislang noem. ‘n Diertjie wat sy vel se kleure kon verander om te lyk soos die blare waartussen hy was, sou hy ‘n verkleurmannetjie noem. God was tevrede met die name wat Adam vir die diere gegee het en het elkeen goedgekeur.
Adam en God het honderd persent goed klaargekom.
Deur hard en verstandig te werk, help ons God om van die wêreld ‘n beter plek vir mens en dier te maak.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 2: God se skepping)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.