Les 3: Die sondeval

GOD TOETS DIE MENS (Lees eers Gen 2:16,17; 3:1-24)

Die Boom van Kennis van Goed en Kwaad
God wou sien of Adam en Eva net lief was vir sy mooi tuin en lekker vrugte en of hulle nog meer lief was vir Hom.
‘n Man wil nie hê ‘n meisie moet hom trou net vir sy baie geld, beeste, skape en motorkarre nie. Hy wil ‘n vrou hê wat meer van hom hou as van sy goed en meer as van enige ander man op aarde. So ‘n man mag planne maak om te kyk of sy meisie regtig lief is vir hom. Hy mag miskien vir haar sê dat hy vir ‘n lang tyd moet weggaan maar belowe om virseker weer na haar terug te kom. Dan sal hy weggaan om te kyk of sy nie sal moeg word om vir hom te wag en met ‘n ander man trou nie.
God het net een toets vir die mens gestel. Hulle was nie toegelaat om van die Boom van kennis van Goed en Kwaad te eet nie.

Die duiwel/satan
Ons lees ook hier van satan. Hy was eers ‘n pragtige engel van God gewees maar wou hoër as God wees. Hy word toe God se vyand wat teen Hom veg.
Toe hy die mooi mense en diere sien wat God gemaak het, asook die tuin met sy pragtige plante, was hy baie kwaad en afgunstig.
Hy wou God seermaak deur dit van Hom weg te vat maar kon dit nie met geweld doen nie; hy was te swak daarvoor. Hy het gesien dat God die tuin aan Sy twee kinders, Adam en Eva oorhandig het. Hy maak toe ‘n slim plan.
Hy sou probeer om God se mense aan sy kant te kry; dan sou God hulle nie meer wou hê nie en sou hy hulle en die hele tuin met alles wat daarin is, in besit kry.

Adam en Eva is ongehoorsaam en verval in sonde
Hy het by die vrou begin en haar oorgehaal om hom te glo, eerder as God.
Toe sy die vrug eet wat God gesê sy mag nie eet nie, het sy gekies om eerder aan die duiwel as aan God gehoorsaam te wees. Sy het die satan bo God gekies.
Dit was soos ‘n vreemde man wat by jou vrou kom wanneer jy weg is en haar ompraat om by hom te slaap. Eva het vergeet van al die mooi dinge wat God in sy tuin aan haar gegee het. Sy het haar laat ompraat en van die verbode vrugte geeet. Toe word sy die satan se kind.
Sy het ook haar man oorgehaal om saam met haar van die vrug van ongehoor-saamheid te eet. Ook hy het dadelik ‘n kind van die duiwel geword. Hulle was baie dom om dit te doen want die satan het net valse beloftes gemaak en nooit vir hulle iets goeds gegee nie. Hulle was toe bang en skaam vir God.

Adam, Eva en die slang word veroordeel
God het ‘n hofsaak gehou. Die man het die vrou beskuldig. Hy het ook vir God beskuldig en gesê dat dit God was wat die vrou wat hom verlei het, vir hom gemaak het – hy het gesê die Here het vir hom ‘n slegte vrou gegee. Die vrou het die slang beskuldig.
God het hulle al drie skuldig bevind. Hy het oor elkeen ‘n oordeel uitge-spreek.
God was nog steeds lief vir sy twee mense. Hy wou nie hê hulle moes vir altyd skaam wees omdat hulle kaal was en van Hom af wegvlug nie. Toe het God ‘n onskuldige dier geslag, sy bloed het gevloei. Van sy vel het die Here vir die twee mense klere gemaak om hulle kaal liggame te bedek. Nou kon hulle weer na Hom toe kom en met Hom sit en gesels. Adam en Eva is egter uit die tuin uitgesit.

Belofte van ‘n Verlosser
Vers 15 is baie belangrik: Hierin spreek God sy oordeel oor die satan uit en belowe Hy dat Hy eendag uit die saad van die vrou (uit haar nageslag) ‘n mens sou stuur wat die kop van die slang stukkend sou trap. Baie jare daarna sou Hy hom in die afgrond werp sodat hy niemand ooit weer sou kon verlei nie.
Hierdie Saad van die vrou wat God belowe het, was God se eie Seun Jesus wat uit die hemel sou kom en as ‘n mense baba op aarde gebore sou word.
Dan, wanneer Hy 33 jaar oud sou wees, sou die heersers van die aarde Hom aan ‘n kruis vasspyker en laat sterf.
Wat hulle nie sou besef nie, was dat Sy bloed sou vloei net soos dié van die onskuldige diertjie in die Paradys om die mens se sondeskuld te bedek.
Ons lewe nou baie jare nadat Jesus vir ons skuld aan die kruis betaal het.

Jesus het ook vir jou en my gesterf
As ons hierdie verhaal van Jesus glo en onsself aan Hom oorgee, hang Hy Sy kleed van vergifnis om ons en hoof ons nie meer vir God bang te wees oor alles wat ons verkeerd gedoen het. Dan word ons weer as sy kinders gebore deur sy Heilige Gees wat in ons kom woon. Dan kan ons weer bly wees en in gebed met Hom gesels.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 2: Die sondeval)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.