Les 4: Jesus kom woon by ons

AANKONDIGING VAN JESUS SE GEBOORTE (Lees eers Luk 1:26-38)
Ons het in Gen 3:15 gelees dat God beloof het dat ‘n Kind uit Eva se nageslag gebore sou word wat die kop van die slang, dit is die duiwel, sou stukkend trap. Daarna het baie, baie jare verbygegaan en baie mense het geleef en weer gesterf. Op die regte/beste tyd het God sy belofte nagekom en is sy Seun as mens gebore.
Omdat Hy die Seun van God was, kon Hy nie ‘n aardse vader hê nie want dan sou daardie man sy pa wees. God, die Heilige Gees, sou self die heilige Hemelse Saad van God in Maria kom plant. Maria moes eers toestem dat dit kon gebeur.
God vra eers ons toestemming selfs om goeie dinge in ons te doen. Die duiwel vra nie ons toestemming nie maar verlei ons om sy bose wil te doen.
Die engel het gesê dat die Seun se Naam Jesus moes wees; dit beteken “Verlosser” want Hy sou die satan se kop stukkend trap en elke mens wat in Hom glo, sou Hy uit die duiwel se mag en uit die mag van sonde verlos.
Toe dit alles aan Maria verduidelik is, het sy toegestem dat God dit met haar kon doen.

JOSEF GERUSGESTEL (Lees eers Matt 1:18-25) 
Maria was toe aan Josef verloof en hulle sou mettertyd trou. Hulle was aan God gehoorsaam en het nie voor hulle huwelik saam geslaap nie.
Maria het swanger geraak soos die engel gesê het dit sou wees. Maria het blykbaar nie vir Josef gesê wat die Here van plan was om in haar te doen nie. Miskien was sy bang dat hy haar nie sou glo nie. Toe dit duidelik word dat sy ‘n kind verwag, kon sy nie langer stilbly nie.
Josef was geskok omdat sy iemand anders se kind in haar gedra het. Omdat Hy ‘n man van God was en haar liefgehad het, het hy besluit om nie vir andere daarvan te vertel nie maar eerder stilletjies van haar te skei. God het in ‘n droom vir hom vertel wat werklik besig was om te gebeur. Josef was verlig en het toe met Maria getrou.

JESUS SE GEBOORTE  (Lees eers Lukas 2:1-7)
Jesus is nie as ‘n aardse koning se seun in ‘n paleis gebore nie, maar in ‘n stal, in ‘n krip waar skape, beeste en bokke gewoonlik gevoer is. God het dit so beskik sodat ook die armste mense kan glo dat God alle mense liefhet en nie net die rykes nie.

HERDERS HOOR EERSTE DAARVAN (Lees eers Lukas 2:8-20)
Die eerste mense aan wie God openbaar het dat Sy Seun nou op aarde gebore was, was eenvoudige skaapwagters wat in die oop veld in die nag besig was om hul skape op te pas. God het ‘n boodskapper uit die hemel gestuur, ‘n engel, om dit vir hulle te vertel. Hy het ook ‘n hemelse koor van engele gestuur om dit deur ‘n loflied te bevestig.
Die herders het alles so gevind as wat die engel vir hulle vertel het. Hulle het toe oral rondgegaan en getuig van wat hulle beleef het.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                         AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 4: Jesus kom woon by ons)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.