Les 6: Jesus se bediening

JESUS HET RONDGEGAAN, DIE EVANGELIE VERKONDIG EN WONDERE GEDOEN (Lees eers Matt 9:35)

Hierdie vers is ‘n opsomming van wat Jesus vir die drie-en-‘n-half-jaar na Sy doop gedoen het. Hy het oral deur die land rondgegaan, gewoonlik gestap en dikwels sommer in die ope veld moes slaap.
Hy het die mense in die kerkgeboue van daardie tyd (bekend as sinagoges) maar ook in hul huise, langs die meer van Galilea en teen die berghange alles geleer wat Hy elke dag van Sy Vader gehoor het. Hy het gepraat oor die nuwe geestelike Koninkryk wat in mense se harte moes kom en hoe die burgers van daardie Koninkryk moes lewe. Hy het mense berispe, bemoedig en vertroos.
Hy het ook elkeen wat na Hom toe gekom het met ‘n verlamming van bene of arms, melaatsheid, bloedvloeiing, koors, blindheid, doofstomheid of wat ookal, onmiddelik genees. Hy het ook duiwels uit mense uitgedryf en selfs mense wat gesterf het, weer lewendig gemaak.
Wat mense nie verstaan het nie, was toe Hy vir hulle vertel het dat Hy vir hul sondes gekruisig sou word maar weer uit die dood sou opstaan, opvaar na die hemel en na baie jare op die wolke sou terugkeer om die wat dan nog leef en aan Hom behoort, na Hom te neem en die ander vir hul sonde en omdat hulle nie geglo het nie, finaal te veroordeel en te straf.
Dikwels het Hy die godsdienstige leiers berispe omdat hulle vals was en ook nie in Hom geglo het nie. Hulle was woedend hieroor. Hulle was ook verskriklik afgunstig omdat Hy soveel wonders gedoen het en hulle Hom dit nie kon nadoen nie en so baie van hulle volgelinge hulle verlaat en begin het om in Jesus te glo en Hom te volg. Daarom het hulle almal saamgespan om Hom dood te maak.
God die Vader het dit toegelaat sodat die onskuldige Jesus vir ons sondes kon betaal. Dit was die enigste manier waarop Hy ons uit die mag van die sonde en van die duiwel kon verlos en aan ons die ewige lewe kon gee. Daarvan lees ons in die volgende Skrifgedeeltes.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 6: Jesus se bediening)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.