Les 7: Jesus se verhoor

DIE JOODSE LEIERS HOU SAAM RAAD (Lees eers Mark 14:1,2)

Die Hoëpriester was die hoof van die tempel (kerk) in die hoofstad, Jerusalem en het ook sê oor al die sinagoges (gemeentes) in die land gehad.
Die owerpriesters was sy helpers. Die Skrifgeleerdes was ‘n groot en geleerde groep godsdienstige mense wat die Bybel noukeurig bestudeer het.
Nie die priesters of die skrifgeleerdes, het die Bybel reg verstaan nie want hulle het hulleself meer liefgehad as vir God. Hulle het nie ingesien dat Jesus God se Seun was van wie in die Bybel lank tevore al geskryf is dat Hy sou kom om die Joodse volk en die heidene van hul sondes te verlos nie.
Hulle het Hom gesien as ‘n valse leraar wat die mense mislei het en wat hulle uit hul poste wou uitstoot. Daarom het hulle besluit om Hom dood te maak.

JESUS WORD GEVANGE GENEEM (Lees eers Mark 14:43-52)

Dit was diep in die nag. Jesus was in ‘n tuin met die naam Getsemane saam met Sy dissipels. Hy was baie benoud want Hy het geweet dat Hy gemartel en gekruisig sou word. Daarom het Hy tot sy Vader gebid om Hom krag te gee.
Toe kom daar ‘n groot groep manne met swaarde en stokke aan.
Hulle was deur die Hoëpriester gestuur om Jesus te vang. Een van Jesus se dissipels was deel van die groep. Hy het vorentoe gestap en Jesus gesoen om vir hulle te wys wie hulle moes vang. ‘n Ander een van Jesus se dissipels het probeer om Hom te verdedig. Jesus het dit nie toegelaat nie want Hy het juis gekom om vir ons sondes met Sy lewe, Sy bloed te betaal.
Hulle het Hom toe gevange geneem. Al Sy dissipels het weggevlug.

JESUS IS EERS DEUR DIE KERKRAAD VERHOOR (Lees eers Mark 14:53-65)

Jesus is na die kerk/tempel se bymekaarkomplek geneem. Daar is Hy verhoor deur die Sanhedrin, dws. die Hoëpriester, owerpriesters, ouderlinge en Skrifge-leerdes. Die mense wat teen Jesus getuig het, was gehuur en het vreeslik gejok. Hulle het niks gesê op grond waarvan Hy skuldig bevind kon word aan ‘n misdaad wat die dood verdien het nie.
Toe Hy gevra is, het Jesus erken dat Hy die Seun van God is. Die Hoëpriester het dit nie as die waarheid aanvaar nie maar Hom daaraan skuldig bevind dat Hy voorgee dat Hy God is. Die kerkraad kon ‘n mens nie ter dood veroordeel nie en het Jesus na die landsregering se hof toe geneem om verder verhoor te word.

JESUS WORD DEUR DIE LAND SE HOF VERHOOR (Lees eers Mark 15:1-20)

Die regter se naam was Pilatus. Hy het gou-gou gesien dat Jesus onskuldig was. Hy het ingesien dat die Joodse leiers Hom wou doodmaak omdat hulle op Hom jaloers was en Hom gehaat het. Hy het het toe allerhande planne gemaak om Hom los te laat.
Een van die dinge wat hy gedoen het, was om aan te bied om ‘n skuldige man vir hulle los te laat. Hulle kon kies tussen Jesus en Barabbas, maar hulle het Barabbas gekies.
Toe Pilatus sien daardie plan het nie gewerk nie, laat hy sy soldate vir Jesus verskriklik martel. Hy hoop toe dat dit die Jode tevrede sou stel maar dit het nie. Pilatus gee toe vir Jesus oor aan die soldate om gekruisig te word. Jesus is dus onskuldig gemartel en ter dood veroordeel.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 7: Jesus se verhoor)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.