Les 9: Betekenis van Jesus se kruisdood

WAT JESUS VIR ONS DEUR SY KRUIS-DOOD GEDOEN HET (Lees eers Jes 53:1-12)

In hierdie Skrifgedeelte is honderde jare voor Jesus se kruisiging voorspel wat Hy vir die mens aan die kruis sou kom doen het. Op aarde was Hy deur die mensdom verag.
Vers 5 beskryf hoe Hy terwille van ons oortredinge, ons sondes deurboor en verbrysel is. Deurdat Hy ons straf gedra het, kan ons nou vry uitgaan soos iemand wat in ‘n hospitaal genees is, uitstap en huistoe gaan.
Ons het almal soos skape weggedwaal van God af en behoort daarvoor met die ewige dood in die hel gestraf te word. God mag die wat na Hom toe wil terugkeer, vergewe omdat Sy Seun in hulle plek aan die kruis vir hulle sondes gestraf is.
Daardie dag het Jesus ook die duiwel se kop vergruis en alhoewel hy ons nog lastig val, weet hy dat sy tyd kort is en dat hy mettertyd in die ewige hel gewerp sal word.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                      AAN NA VOLGENDE LES

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids ?
Ons lees dit graag.

.

(Naam van hierdie studiegids: Les 9: Betekenis van Jesus se kruisdood)

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

   AS JY DIE STUDIEGIDS GENIET HET, DEEL DIT GERUS MET JOU VRIENDE OP FACEBOOK  EN ANDER SOSIALE MEDIA.

  DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD.