Les 1: Hoe om te leer

DOEL VAN HIERDIE BYBELSTUDIE

Hierdie sistematiese Bybelstudie is opgestel om iemand te help wat min Bybelkennis het (en miskien ook nog nie so goed geletterd is nie, maar so pas sy sonde bely, sy lewe aan God oorgegee en sy vertroue in Jesus as sy Verlosser van sonde en Gewer van die Ewige Lewe geplaas het.

As jy so iemand is, sal dit jou help om vinnig dié dele in die Bybel te vind wat nou vir jou belangrik is om te lees. So sal jy jou nuwe Vader, God, die Skepper van hemel en aarde, beter leer ken en beter verstaan hoe Hy wil hê dat jy moet lewe.

Dit sal jou help om ‘n sterk kind van God te word, net soos wat ‘n pasgebore baba melk moet drink om aan die lewe te bly en later kos ook moet eet sodat hy kan groei totdat hy ‘n grootmens is.

WAT OM TE DOEN

  • Lees die Skrifgedeelte aandagtig deur.
  • Kyk of jy alles onthou wat jy gelees het.
  • Peins (dink diep na) oor die betekenis van elke
  • Pas dit op jouself toe: Vra: Hoekom sê God dit vir my: wat wil Hy hê moet ek glo of doen ?
  • Bid: Sê vir God dankie dat Hy lief is vir jou en vra Hom om jou te help om sy wil te doen.
  • Doen: Vertrou nou die Here dwarsdeur die dag om jou te help om te doen wat Hy jou geleer het.

TERUG NA VORIGE LES                                                                                              AAN NA VOLGENDE LES