LESSE VIR PAS-BEKEERDES, OORSIG

Om tot bekering te kom en ‘n wedergrbore kind van God te word, is die wonderlikste ding wat met ‘n mens kan gebeur, maar wat nou verder? God wat die wonderwerk in jou hart gedoen het, het ook ‘n Handboek geskryf om jou verder op die hemelse pad te begelei. Daarom moet jy dit noukeurig lees en doen wat dit sê.
Hierdie reeks van 11 lesse sal jou hierin baie help. Dit handel grootliks oor Jesus wat nou die sentrale Persoon in jou lewe geword het. Beginnende by die skepping, vertel dit daarna van Sy geboorte, bediening, kruisiging, opstanding, hemelvaart en eindig by Sy uitstorting van die Heilige Gees. Die laaste hoofstuk pas die waarhede wat uit die vorige lesse geleer is, op jou lewe toe. Iemand wat hierdie studie gedoen het, sal meer verstaan omtrent sy verbintenis met Jesus en sy geloof sal sommer baie versterk word.
Dit is heel eenvoudig geskryf sodat ook hulle wat min skoolonderrig gehad het, dit kan verstaan. As jy weet van iemand wat so pas met Jesus ontmoet het maar nie tot hierdie webwerf toegang het nie, kan jy die elf lesse gerus uitdruk en aan die persoon oorhandig of dit met hom of haar deurwerk.

VOLGENDE LES