Mark 1:9, Jesus se doop

JESUS IS DEUR JOHANNES IN DIE JORDAAN GEDOOP

Alhoewel Jesus geen sonde gehad het wat deur die waterdoop van Johannes afgewas moes word nie, het Hy hom laat doop, “om alle geregtigheid te volbring.” Die waterdoop wat Jesus later ingestel het, het weer betrekking op die mens se wedergeboorte en simboliseer die dood van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens in Christus. Daar is basies drie redes waarom ‘n kind van God hom in water moet laat doop.

Klik op die pyltjie hieronder om na die klankopname van die studiegids te luister.

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids
“MARKUS 1:9; JESUS SE DOOP” ?
Ons lees dit graag.

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

  DEEL MET ANDERE: As jy die studiegids geniet het, deel dit asb. met jou vriende en kennisse deur middel van die sosiale media soos Facebook, ens. So vat ons hande om die Goeie Nuus uit te dra.

  KOPIEËRING: Hierdie studiegids mag gratis vir persoonlike gebruik afge-laai en gedruk word.

  R196G105B55