Mark 1:1-8, Johannes die Doper

Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sonde te verkondig. (Mar 1:4).

Johannes was God die Vader se boodskapper wat Hy vooruit gestuur het om die pad vir sy Jesus wat later sou kom, gelyk te maak. Hy was nie ‘n spoggerige prediker soos die Fariseërs en Skrifgeleerdes van sy tyd nie. Sy kleed was van van growwe kameelhare gemaak en hy het van springkane en wilde heuning geleef. Sy boodskappe was egter kragtig sodat mense van heinde en ver na hom kom luister het en deur hom gedoop is.

Klik op die pyltjie hieronder om meer omtrent hom en sy bediening te leer.

SÊ JOU SÊ:

Iets op jou hart oor hierdie studiegids
“MARKUS 1:1-8; JOHANNES DIE DOPER” ?
Ons lees dit graag.

  Naam van hierdie studiegids wat jy bestudeer het

  Jou naam en van

  Jou e-posadres

  Sê jou sê:

  DEEL MET ANDERE: As jy die studiegids geniet het, deel dit asb. met jou vriende en kennisse deur middel van die sosiale media soos Facebook, ens. So vat ons hande om die Goeie Nuus uit te dra.

  KOPIEËRING: Hierdie studiegids mag gratis vir persoonlike gebruik afge-laai en gedruk word.

  R196G105B55