Namibië uitreik nuus; 2018-03-14

JONGSTE NUUS OOR MY BEOOGDE UITREIK NA NAMIBIË
Wanneer ‘n mens oor landsgrense heen werk, is een van jou grootste oponthoude die rompslomp verbonde aan die verkryging van visums en permitte. Om Namibië binne te gaan, het ‘n SA burger gelukkig nie ‘n visum nodig nie, maar om daar werk te mag doen, moet jy ‘n werkpermit hê en om vir ‘n werkpermit aansoek te kan doen, moet jy polisie klaring hê en om dit te kry, kan baie lank duur.
Terwyl ek daarvoor wag, het ek gedink om solank Karasburg toe te gaan en studente te werf om vir ons dissipelskapkursus in te skryf sodat ek die bewyse van inskrywing, tesame met die polisie klaring by die Namibiese Hoëkommissaris kan indien.
Vir dié doel het ek ‘n biljet opgestel om die kursusse te adverteer. Dit sal ek dan op strategiese plekke uitdeel en aan leiers soos ouderlige uitgee omdat daar, behalwe vir die Roomse vader, nie ander leiers soos leraars is nie.
Verder hoop ek om nou reeds met die afgaan, die waters te toets deur ‘n aantal klasse aan voornemende studente aan te bied.
Vir dié doel het ek ‘n brosjure geskryf en 20 eksemplare gedruk, maar nou het die drukker se ink eers opgeraak en moet ek watertrap totdat ‘n nuwe houer vanaf Bloemfontein afgelewer kan word, want hier by ons waar die vullisverwyderingsdienste sonder moeite vir twee weke gaan staan weens ‘n tekort aan fondse om diesel te koop, is drukkersink van minder belang.
Die onderwerpe soos in die brosjure vervat, is die volgende:

  • God se belofte dat dié wat na Hom soek, Hom sal vind (Matt 7:8).
  • Is daar ‘n God; drie bewyse.
  • Is die Bybel deur God gegee; ses bewyse.
  • Wat behels hierdie kursus?
  • God se droom.

Kom ons bid dat die Here die harte van diegene wat Hy na die kursus sal trek, se harte sal voorberei om die saad van Sy Woord met blydskap te ontvang.

Sal laat weet sodra ek gereed is om te vertrek.

In Christus Jesus,

Ben Lubbe

Comments are disabled.