Reiniging van ‘n Melaatse; Luk 5:12-16

Reinig Melaatse

JESUS REINIG ‘N MELAATSE

DOKUMENTE KAN GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

Klik op die pyltjie om na ‘n klankweergawe te luister

Lees asb Lukas 5:12-16

A. PRIMÊRE DOEL VIR JESUS SE MENSWORDING

Die Here Jesus het nie in die eerste plek aarde toe gekom om mense gesond te maak nie, maar om hul verhouding met God te herstel. Hy het gekom om siek harte en nie siek liggame nie, te genees. Nogtans het Hy groot deernis gehad vir almal wat weens ongesteldhede, pyn en lyding verduur het en het diesulkes wat sy hulp opgesoek het, nooit weggewys nie.

B. MELAATSHEID

Hier was ‘n man wat melaats was en na Jesus gekom het om genees te word.

Ons weet vandag meer omtrent die siekte. Dit word veroorsaak deur bakterië wat die senuweestelsel buite die brein en ruggraat aanval. Dit kan lei tot verswakte spiere wat aan die hande ‘n klou-agtige voorkoms gee en meebring dat die voete nie beweeg kan word nie. Dit word sigbaar deur verbleking van die vel, sere en afhangende van die tipe leprose, permanente swelsels, knoppe en groter uitgroeisels wat skending van die gesig tot gevolg het. Dit kan ook neusbloeding, blindheid en nierversaking veroorsaak. Aangesien die sieke gevoel in sy aangetasde ledemate soos arms, hande en bene verloor, loop hy gevaar om homself ernstig te beseer sonder dat hy daarvan bewus is. Sekondêre gevolge behels dan ook die verlies van ledemate. Dit is matig aansteeklik en kan deesdae sukselvol behandel word maar skade wat reeds aan senuwees en weefsel aangerig is, is nie omkeerbaar nie.

In Bybelse tye was melaatsheid ‘n ernstige en vernederende siekte met ingrypende sosiale implikasies. Die persoon se voorkoms was so afstootlik en ontstellend dat niemand met so ‘n persoon wou assosieer of selfs na hom wou kyk nie en die sieke het homself gewoonlik met ‘n doek bedek.

Boonop was ‘n melaatse volgens die wette van Moses as geestelik onrein beskou en nie toegelaat om tussen God se mense te woon nie. So lees ons bv. in Lev 13:45,46 die volgende: “Verder moet in die klere van die melaatse op wie die plaag is, skeure wees, en sy hare moet los hang; ook moet hy sy baard bedek en roep: Onrein, onrein! Al die tyd dat die plaag op hom is, sal hy onrein wees. Onrein is hy; alleen moet hy woon; buitekant die laer moet sy woning wees.”  (Dit het as simbool van sonde gedien.)

Die lewe van ‘n melaatse was dus haglik. Hy verloor kontak met sy eie familielede, ja selfs met sy vrou en kinders. Hy verloor die gebruik van sy huis en ander besittings. Hy moes in ‘n grot of soortgelyke skuiling woon.  As daar nie iemand was wat vir hom kos geneem het nie, het hy spoedig gesterf. Die melaatse was baie eensaam en kon net met ander melaatses meng. Dit was die tragiese situasie van hierdie man wat na Jesus gekom het.

C. DIE SIEKE SE ONTMOETING MET JESUS

Hoe hy tot by Jesus gekom het sonder dat iemand hom ontdek en met klippe bestook het, was op sigself ‘n wonderwerk. Miskien het hy die aangetasde dele van sy liggaam bedek en Hom in die nag opgesoek. “Waar ‘n wil is, is ‘n weg,” as iemand regtig begeer om by Jesus uit te kom, sorg God vir ‘n geleentheid. Iemand het gesê dat ‘n soekende sondaar en ‘n soekende Verlosser mekaar altyd sal vind.

Toe hy Jesus sien, het hy op sy gesig geval en uitgeroep: “Here as U wil, kan U my reinig (gesond maak)!” In hierdie woorde en optrede sien ons geloof en nederigheid. Ons sien ook ‘n sterk begeerte om geestelik gesond te word, want hy vra dat Jesus hom sal “reinig”; nie net genees nie. Hy wil geheel en al gereinig, nuutgemaak word, sodat hy sy offer tussen die ander gelowiges by die tempel kan bring en tussen God se mense kan leef.

Jesus het nie soos andere teruggedeins nie maar sy hand uitgesteek na hierdie verworpe man, vasgevang in pyn en lyding en vertwyfeling, hom aangeraak en vir hom gesê: “Ek wil, word gereinig.” Jesus het nooit siek en sondige mense vermy nie; Nee, wanneer hulle na Hom geroep het, het Hy onmiddellik na hulle toe beweeg en aandag aan hul behoeftes en versoeke gegee.

Toe Hy sê: “Ek wil, word gereinig” het die melaatsheid die man dadelik verlaat. Ineens was hy heeltemal gesond.

D. TERUG IN DIE GEMEENSKAP

Dit was nie al nie. Jesus wou sien dat hy weer geabsorbeer word in die volk van God en het hom opdrag gegee om, soos voorgeskryf deur die wette wat God vir Moses gegee het, na die priester te gaan sodat hy hom kon ondersoek. Sodra die priester hom dan as rein (gesond) verklaar het, moes hy volgens die voorskrifte van die Wet van Moses ‘n offer aan God bring. Dit was om aan God die eer te bring.

O, die liefde en genade van Jesus. Die man wat so gely het, lyk nou heel anders; sommer nuut. Sy liggaam is herstel, die slegte reuk is weg en die vodde waarmee hy hom bedek het, kan hy verbrand, want sy ledemate was volmaak herstel en hy was nie meer skaam om voor mense te verskyn nie. Nou kon hy vryelik met die volk van God, ja selfs met die priester meng.

Deesdae sien ons baie minder van melaatsheid omdat daar mediese inrigtings is waar melaatsheid behandel en selfs genees kan word.

E. GEESTELIKE MELAATSHEID

Die geestelike melaatsheid van die mensdom is egter eens so erg. Oral, selfs onder hooggeplaastes slaan dit uit. Die innerlike onreinheid word sigbaar in terme van onmenslike wreedheid, seksuele onreinheid, dronkenskap oneerlikheid en veel meer. ‘n Slegte reuk van geestelike verrotting gaan van ons samelewing af uit en word in ons media gerapporteer. Maar ons dank ook die Here dat talle mense na hulle self kyk, hul toestand erken en ‘n diepe hartsverlange het om daarvan gereinig te word.

Vir elkeen wat so ‘n hartsbegeerte het, is daar goeie nuus, naamlik dat die Here Jesus vir ons skuld aan die kruis betaal het en dat Sy bloed ons ook in ‘n oogwenk van ons skuld kan reinig. 1 Joh 1:9: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

Die begeerte van die hart moet egter wees om voortaan as ‘n gereinigde mens, deel van God se gereinigde mense te wees. So ‘n persoon sal nie net die afwassing van skuld belewe nie, maar ook die innerlike werking van die Heilige Gees wat in die hart inkom om die kwaad van geestelike melaatsheid teen te werk sodat die persoon se begeerte om in reinheid te wandel in vervulling sal gaan en hy geleidelik oorwinning oor sy sondige begeertes sal verkry.

F. GENESING VAN LIGGAAMLIKE SIEKTES

Jesus kan natuurlik ook ons liggame genees soos in die dae toe Hy as mens op die aarde gewandel en gewerk het. As jy jou geestelike lewe aan Hom oorgegee het, vertrou Hom ook om jou liggaamlike kwaal te genees want daar is so baie siektes, kroniese siektes, wat die mediese wetenskap net nie raad mee het nie maar wat vir God, wat ons liggame gemaak het, ontwerp het, geen probleem is nie.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → MELAATSE GEREINIG . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend