Stappe om verlos te word

LAAT VAAR WAT DIE SONDIGE WERELD JOU BIED EN GRYP JESUS SE OFFER MET ALBEI HANDE AAN

Ons het gekyk na dit wat Christus vir die mens verkry (verwerf) het, maar hoe kan die mens dit in besit neem? Dit is waarna ons nou gaan kyk; die stappe om die rykdomme van Christus jou eie te maak.

 A. STAPPE 

  1. Bekering

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. (Han  2:38). 

Om tot bekering te kom beteken nie net om jammer te wees oor die sondes wat jy gedoen het nie, maar behels ‘n algehele gesindheids-verandering, om dit te sien soos wat God dit sien; ‘n afskuwelike ding, ‘n aaklige giftige monster, en om dit te verafsku en daarvan weg te draai met jou hart. Dit is die eerste stap om die voordele van Christus jou eie te maak en gaan hand aan hand met die volgende stappe.

  1. Laat vaar alle hoop om jouself te red

Die volgende stap is om te wanhoop aan die moontlikheid om aan-vaarding by God te verkry deur jou eie pogings om ‘n heilige lewe te lewe. Erken teenoor God en teenoor jouself en sê selfs hardop: “Ek is ‘n verlore sondaar op pad na ‘n ewige straf”. Voordat jy nie oortuig is dat jy verlore is nie, kan jy nie gered word nie want waarom sal jy immers dan gered wil word? Kyk na die illustrasie van die man wat ‘n kruiwa op ‘n treinspoor wil stoot (in ‘n ander studiegids). Mediteer ook oor die volgende verse:

En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig! (Luk 18:13). 

Stel jouself voor dat jy in ‘n vliegtug is waarvan die motore aan die brand geslaan het. ‘n Man langs jou gord homself in ‘n valskerm, gryp jou aan jou arm, forseer die deur van die vliegtuig oop en skree, “Laat my toe om jou aan my vas te gordel, dan spring ek met jou na veiligheid”. Jy kyk na die aarde daar ver onder, vrees gryp jou hart aan en jy skreeu, “Nee, nee!” Die volgende oomblik voel jy hoe die hitte van die vlamme jou oorweldig. Jy besef dat jy in hierdie vliegtuig gaan sterf. Jy kan aan geen ander plan dink om jou lewe te red nie … 

  1. Aanvaar God se gawe van verlossing in geloof

… Jy wanhoop, lig jou arms bokant jou kop op en skree, “Ja doen dit, red my!” Die man gord jou vas aan sy eie liggaam, spring uit die vliegtuig uit en jy voel hoedat jy na benede val; dan, skielik ruk die valskerm oop, die val is gebreek en jy sweef af na die aarde toe in die sorg van jou verlosser. Jy sien hoedat die vliegtuig daar ver ontplof en in ‘n bal van vuur neerstort.

Dit is ‘n beeld van geestelike verlossing. Hierdie wêreld is verdoem. Laat vaar jou eie pogings en laat God jou lewe oorneem. Werp jouself in Jesus se arms en gryp hom vas in geloof want sy Naam beteken “Verlosser”. Vlug weg uit hierdie veroordeelde wêreld terwyl die  ge-leentheid nog daar is.

Aanvaar sy gawes in geloof soos ‘n klein kindjie: die gawes van vergifnis en regverdigmaking. Dink aan die beeld van ‘n klein kleutertjie wat buite speel terwyl sy moeder daar naby sit en brei terwyl sy ‘n ogie oor hom hou. Ewe skielik storm ‘n groot kwaai hond op hom af. Wat sal Hy doen? Sal hy die hond met ‘n handvol sand gooi? Nee hy sal net een gil gee en so vinnig as hy kan na sy ma toe hardloop. Sy sal hom optel en hoog bokant haar kop oplig, buite bereik van die dier.

Of stel jou voor wat die kleuter sal doen as sy ma hom ‘n koekie aanbied. Sal hy eers die koppies en pierings op ‘n skinkbord pak, na die opwasbak strompel en probeer om dit te was in ‘n poging om die koekie te verdien? Nog nooit! Pa en ma het mos alreeds daarvoor betaal; al wat hy hoef te doen, is om ‘n uitroep van genot te gee, vorentoe te strompel en dit met sy oop handjies te gryp en te eet.

Net so is dit gladnie vir jou nodig om die ewige lewe te verdien nie, Jesus het reeds daarvoor betaal; aanvaar dit net in geloof.

Hier volg ‘n eenvoudige gebed wat jy kan bid:

Here U het die reg op die ganse skepping insluitende myself. U is ‘n heilige God en ek het van u af weggedraai en gesondig. Ek verafsku nou my sonde. Ek bekeer  my en draai weg daarvan af. Ek glo dat Jesus die Seun van God is en dat Hy die volle prys vir my verlossing aan die kruis betaal het. Here Jesus ek aanvaar U nou as my Verlosser en gee myself aan U oor. Ek open my hart. Laat U Heilige Gees vir ewig in my te kom woon en my lewe te verander sodat ek rein soos U kan wees. Amen.

Nadat jy hierdie gebed gebid het, glo dat God jou gebed gehoor en verhoor het en daarmee is die saak afgehandel.

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (Joh 1:12).  

B. GELOOF WAT NIKS VERMAG NIE.

Daar is ‘n soort geloof wat lyk soos geloof, maar wat nie ware Bybelse geloof is nie. Dit is soos klatergoud wat soos goud lyk en waardeur baie mense om die bos gelei word deurdat hulle dink dat hulle nou die Ware Jakob ontdek het.

Iemand mag sê, “Maar geloof is tog geloof; as ‘n persoon saamstem met dit wat in die Bybel omtrent die Here Jesus geskryf is, dan het hy mos geloof en dan is Hy mos gered. Is dit dan nie wat Paulus vir die tronkbewaarder van Filippi gesê het nie? As dit nie só is nie, beteken dit dat groot getalle kerklidmate verlore sal gaan”.

Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. (Han 16:31).  

Die antwoord op jou vraag is ongelukkig dat self sommige lidmate van kerke wat bely dat hulle in Christus glo, verlore sal gaan omdat hulle geloof nie werklike geloof is nie. Hierdie tipe geloof is ‘n verstandelike aanvaarding van die feit dat Jesus vir sondaars gesterf het, maar dit beweeg nie die sogenaamde gelowige om homself op Jesus te werp om gered te word nie. Ons kyk na die volgende voorbeelde:

Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. (Jak 2:19).  

Die demone, of duiwels, glo verseker dat die Skepper van hemel en aarde die enigste God is, maar hulle het geen begeerte om hom te ken nie, so draai hulle dan bewende weg van hom af want hulle weet watter straf daar vir hulle voorlê.

Nog ‘n voorbeeld is die duiwel-besete slavin van Philippi.

Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen; maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê: Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. (Han 16:17,18).  

Hierdie meisie kon die waarheid nie beter geformuleer het nie, maar sy het geen bedoeling gehad om haarself oor te gee aan dit wat sy in haar verstand geglo het nie, want haar hart was nie in haar geloof nie. Ware geloof kom vanuit die dieptes van die mens, vanuit sy hart.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → VERLOSSING STAPPE. Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend