TOETS BLADSY

1. ‘n Motorkar sonder ‘n eienaar kan nie tot sy reg kom nie. Staan hy daar en blink op die handelaar se vloer, kan hy hoogstens deur die verbygangers bewonder en begeer word maar dit is tog nie waarvoor hy sorgvuldig beplan en noukeurig gemonteer is nie. Dit is eers wanneer die prys betaal is, die trotse eienaar die sleutel in die slot draai, die masjien lewe kry en die bande begin rol in die rigting van die straat daarbuite, dat hierdie samevoeging van metaal, rubber, viniel en wat meer homself ‘n motorkar kan noem.

 

HF ONDERWERP SKRIFVERW BL
Voorwoord 4
Gebruik van die gids 5
1 Inleiding tot die Nuwe Testament 6
2 Oorsig oor die vier Evangelies 8
3 Geboorte van Jesus aangekondig Mat 2:1-12Luk 1:26-38 14
4 Jesus se geboorte Mat 1:18-21Luk 2:1-7 21
5 Jesus se doop en versoeking Mat 3:13 28
6 Reiniging van ‘n melaatse en genesing van ‘n lam man Luk 5:12-26 36
7 Genesing van die hoofman se dienskneg en opwekking van Lasarus Luk 7:1-17 45
8 Die Samaritaanse vrou Joh 4:4-26 54
9 Die saaier en die lamp Luk 8:4-15Luk 16-18 65
10 Die storm op die see en die duiwelbese-tene van Gadara Luk 8:22-39 74
11 Jaírus se dogtertjie en die vrou wat aan bloedvloeing gelei het Luk 8:40-56
12 Roeping en sending van die dissipels Mrk 1:14-20Luk 9:1-6
13 Jesus se verheerliking en bevryding van die duiwelbesete kind Luk 9:28-45
14 Die “Onse Vader” Mat 6:5-13
15 Vertroue wanneer gebid word en Jesus en die godsdienstige leiers Luk 11:5-54
16 Hebsug en bekommernis Luk 12:4-34
17 Die deur, die feesmaal en die prys Luk 13:22-30Luk 14:15-35
18 Die verlore skaap, muntstuk en seun Luk 15:1-24
19 Twee ryk manne en Lasarus Luk 16:19-31Luk 18:18-30
20 Bartiméüs en Saggéüs Luk 18:35-43Luk 19:1-10
21 Die owerspelige en die Kananese vroue Joh 8:1-11;Mat 15:21-28
22 Maria, Martha en Jesus Luk 10:38-42Joh 12:1-8
23 Nikodemus en die wedergeboorte Joh 3:1-36
24 Die wederkoms van Christus Luk 21:5-36
25 Die laaste avondmaal, Getsémané en die arrestasie Luk 22:39-53Mrk 14:10-26
26 Jesus se verhoor Luk 23:1-25
27 Jesus se kruisiging Luk 23:26-49
28 Jesus se begrafnis, opstanding, veskynings en hemelvaart Luk 24:1-49Mat 28:16-20 Han 1:4-11
29 Oorsig oor die boek Handelinge Han 1-16
30 Uitstorting van die Heilige Gees Han 2:1-47
31 ‘N lamme genees en Petrus vervolg Han 3-4
32 Annanias, Saffira, diakens en Stephanus Han 5-7
33 Filippus, die Ethiopiese hofdienaar en paulus Han 8 , 1-31
34 Petrus, Ananias, Tabita en Cornelius Han 9:32-12:24
35 Antiochië en Paulus se eerste sendingreis Han 13-15
36 Paulus se tweede sendingreis Han 16-20
37 Paulus se arrestasie en reis na Rome Han 21-28 99

 

GETUIE VIR CHRISTUS

 

VERHOOR VAN CHRISTUS

  • Die onregverdigste verhoor ooit

 

DIE KRUISIGING VAN CHRISTUS

  • Die grootste misdaad ooit
  • Die grootste fout ooit

 

DIE OPSTANDING VAN CHRISTUS

  • Grafgangers of feesgangers?
  • Liefde of geloof?

 

REDDING “Wat moet ek doen om gered te word?”

DIE WATERDOOP VAN GELOWIGES

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please enter the letters below: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.