TuisBlad

A. DOEL VAN HIERDIE WEBTUISTE.

Hierdie webtuiste is geskep om Bybelstudiemateriaal gratis beskikbaar te stel aan wie ookal die Bybel beter wil verstaan. 

Maar waarom wil ons die Bybel verstaan: sodat daardie insig ons kan lei om God te ontmoet (met Hom versoen te raak) en in ‘n al intiemer wordende verhouding met Hom te leef.

B. DIE MENS SE BEHOEFTE AAN ‘N WESE GROTER AS HYSELF.

Ons is baie slim.

Dat ons as mens wonderlike wesens is wat al ontsaglike sukses behaal het om ons wêreld te ontwikkel en dat ons nog steeds groter dinge beplan, is gewis. Daar word reeds beplan om binne ‘n paar jaar ‘n bemande ruimtereis na Mars te onderneem en om ‘n gebou van meer as ‘n kilometer hoog op te rig. Groot vordering is ook gemaak om siektes wat vroeër jare duisende mense gedurende ‘n enkele epidemie uitgedelg het, te voorkom. Met satelliete bekyk ons, ons aarde vanuit die ruimte en sein waardevolle inligting terug wat ons aanwend om dit ‘n beter woonplek te maak.

Ons is nie slim genoeg nie.

Tog bly ons omring met soveel onoplosbare probleme. Terreuraanvalle laat sommige gemeenskappe ineenkrimp van vrees; arbeidsonrus knou talle lande se ekonomië; werkloosheid en hongersnood is monsters wat ons nie uitgewis kan kry nie. En hoe maak ek tog nou: my huweliksmaat het weggeloop en my agtergelaat om alleen vir ons drie kinders te sorg; my werkgewer het sy besigheid gesluit en ek sit op straat; ek is ingeskryf vir ‘n kursus maar die studiemateriaal is bo my vuurmaakplek – ek weet nou al ek sal nie die eksamen kan slaag nie en wat sê ek vir my ouers? So sweet ons elkeen in sy eie hoekie en wens in die geheim dat daar tog ‘n groter wese as ekself moes wees, ‘n god wat almagtig, alwys en gewillig is om my uit te help uit my probleme.

Ons probeer ons eie God uitdink.

In sy soeke na so ‘n opperwese, het verskillende groepe mense en volke deur die eeue heen elk hul eie god uitgedink, beelde van dié gode gemaak en hulle aanbid. Andere weer het sekere diere, of die son, maan of sterre of die geeste van hul afgestorwe voorvaders as antwoord op hul soeke na die bonatuurlike gesien, en dié aanbid. Dit het hulle egter net in ‘n groter dilemma laat beland.

C. DEUR DIE BYBEL OPENBAAR GOD HOMSELF AAN DIE MENS.

Toe het die enige God, die Skepper van die groot heelal en alles wat daarop leef, die mens te hulp gekom en aan hom ‘n Boek gegee waaruit hy alles wat hy van Hom moes weet, kon leer. In hierdie Boek openbaar God Homself aan die mens en ook wat Hy van die mens verwag en hoe die mens aan Sy verwagting kan voldoen. Dit is natuurlik die Bybel.

D. BESTUDERING VAN DIE BYBEL.

Om na ‘n boekwinkel toe te stap en ‘n Bybel te koop, dìt kan ons almal doen, maar om diè Bybel te lees, te verstaan en te doen wat dit sê, is makliker gesê as gedaan. Eerstens is dit ‘n lywige boek (eintlike 66 boeke of geskrifte in een) en sommige van ons lees hoeka nie so vlot nie. Tweedens is dit Gód se gedagtes wat daarin opgeteken is en Sy gedagtes is hoër as ons gedagtes en nie so maklik om te begryp nie. Derdens vind ons dat ons menslike natuur nie lus is om te doen wat God wil hê nie. Om dié redes voel ons so ‘n bietjie winduit sommer aan die einde van die eerste bladsy en wil net moed opgee.

E. GOD VERSKAF HULP.

Die Here het ook op hiérdie probleem ‘n antwoord en het dit op die harte gelê van mense wat oor ‘n lang periode Sy Woord bestudeer en in hul eie lewens toegepas het, om hul insigte op Skrif te stel en met andere te deel. So het daar duisende kommentare in baie tale tot stand gekom waardeur ernstige soekers na God gehelp kan word.

Hierdie boek bevat ‘n aantal sulke Bybelstudiegidse wat aanvanklik deur die skrywer opgestel is om ‘n sekere groep mense in Mosambiek te help en nou vertaal het om ons Afrikaanssprekendes te bedien. Dit is in eenvoudige taal geskryf sodat almal dit kan verstaan. Dit is ook tot jou beskikking. Benut dit en sien hoedat ‘n nuwe wêreld vir jou oopgaan.

GENIET JOU BYBELSTUDIE EN VOORSPOEDIGE REIS HEMEL TOE!

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → TUISBLAD . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend