Uitgebreek en Reggekap

DOKUMENTE MAG GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

Na koning Salomo se troonbestyging was sy eerste groot taak om vir die Here ‘n tempel te bou. Sy vader, Dawid, het die bloudruk van God ontvang en deur die jare ‘n asemrowende hoeveelheid koper, silwer en goud vir dié doel versamel maar die werk moes oorstaan vir Salomo. Op sy beurt het Salomo bouers van allerlei ambagte byeengebring om die klip, hout en metaalwerk te behartig. So, bv. het hy tagtigduisend klipkappers (1 Kon 5:15) na die klipgroewe in die gebergte gestuur om die rots uit te breek en op te breek in bruikbare lengtes van tot 4 tot 5 meter. Dié moes dan verder met hamers beitels en sae afgewerk word. ‘n Mens kan jou net voorstel wat ‘n oorverdowende lawaai dit was in so ‘n steengroef en hoe die vonke onder die aanslag van die koubeitels gespat het. Soos wat elke bouklip voltooi was, is dit deur ‘n groepie manne uit die sewentigduisend draers na die tempel afgebring, want die geraas van hamers en koubeitels mog nie op die tempelperseel self gehoor word nie (1 Kon 6:7). Binne sewe jaar was die werk voltooi en kon die tempel ingewei word.

In ons dag is ‘n baie groter tempelbouprojek besig om plaas te vind want God is besig om uit die steengroewe van alle nasies dwarsoor die wêreld, lewende stene te laat uitkap en voor te berei vir Sy ewige tempel. Elke nou en dan word hulle een vir een na die hemelse perseel weggeneem en wanneer die finale trompet sal blaas, sal die laaste groep vertrek. Dit is ‘n enorme taak. ‘n Steen moet hier op aarde klaar afgewek word, want daarbo moet hy volmaak in sy bestemde plek inpas.

Ek en jy is ook maar deel van hierdie aarde; aards, deel van die rots. Ons natuur is wêrelds. Tog sien die Here in elkeen die potensiaal om in Sy se tempel te kan inpas, maar dan moet ons uitgekap en reggekap word. Sommige van ons is al 60, 70 jaar oud maar nog stewig vasgevang in ‘n wêreldse leefwyse en ons klou krampagtig daaraan vas. Anders as met ‘n dooie klip, moet ons instem dat die Here in ons lewens kan begin werk want Hy gaan ‘n radikale verandering te weeg bring. Die vonke gaan spat en die splinters gaan waai wanneer Sy klipkappers aan die werk spring; ‘n finansiële verlies, kwetsende woorde, ‘n geliefde wat sy rug op jou draai, siekte. Onaangename dinge wat Hy ten goede toelaat: “Eina, oe eeiina! Nee Here tog net nie daardie beitel nie; nie daardie klipdresserder nie, hy/sy slaan sonder genade!” Kap, kap, kap! Jy kners op die tande, die trane loop, maar so word jy algaande verander na die Beeld van Christus, verloor jy jou knoetse en begin jy sien dat jy waarlikwaar ook ‘n plekkie in die muur van Sy ewige Koninkryk het.

Moedhou, en volhou en nooit terugdraai na die klipgroef toe nie!


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → UITGEBREEK EN REGGEKAP. Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


    ……….