Bybelstudie: Waarom en Hoe?

A. WAAROM MOET EK MY BYBEL BESTUDEER?

Onthou jy nog die padkaart?

Wanneer ons deesdae met ons motor na ‘n onbekende bestemming wil reis, “Google” ons die betrokke dorp se naam op ons selfoon of rekenaar en binne sekondes verskyn die kaart en roete wat ons moet reis op die skerm, asook die verwagte reistyd – so maklik. Vroeër jare egter het elke motoris ‘n betroubare padatlas aangeskaf om sy roetes te beplan. As jy vêr wou reis, moes jy soms drie tot vier bladsye naslaan, die afstande tussen dorpe neerskryf en dan met ‘n sakrekenaartjie, of sommer so uit die kop uit, optel om die totale afstand te bereken. Wanneer jy later pad vat, het jou vrou of ander passasier met die padatlas op die skoot gesit om seker te maak dat julle nie verdwaal nie.

Hemeltoe, kan jy maklik verdwaal.

Die pad na God se hart en die pad hemeltoe, is vir ons almal maar ‘n onbekende en vreemde roete en daarom moet ons die padkaart wat God in ons hand gegee het, die Bybel, elke dag sorgvuldig bestudeer om seker te maak dat ons gedurigdeur op Sy beplande roete bly en uiteindelik ons bestemming veilig bereik.

Die Bybel; meer padkaart as GPS.

Dit werk nie soos ‘n “GPS” wat ek teen die voorruit kan monteer en elke nou en dan ‘n stem vir my hoor sê: “Draai regs,” of “Neem die volgende afrit na links” nie. Nee, die Heilige Gees speel wel ‘n baie belangrike rol om my reg te lei, maar Hy werk eerder soos iemand wat in die donker met ‘n flits vir my op die padkaart lig. Hy werk primêr deur die Woord.

Kan jy die padkaart van Kaapstad na Kaïro uit jou kop teken?

Die rede waarom ons nie sommer ons eie diskresie kan volg nie, is dat ons sondige mense is, en ons “intuïsie” verwronge en onbetroubaar. Verder is die Here se pad nie altyd ‘n lekker, kommerlose pad nie; ‘n pad wat na my mening vir my die beste sou wees nie; ‘n pad wat ek vir myself sou teken nie. Ek moet dit dus deeglik in God se Boek nagaan, nadink of ek gewillig is om teen so ‘n bergpas uit te beur en dan vir die Here sê, dis reg so, ek is reg om die pad aan te pak. Dan eers sal die Heilige Gees oorneem en my daarop uitlei.

Die Here moet soms die stuurwiel uit my hande gryp.

Ongelukkig is dit so dat baie van ons hoogs tevrede is om ons eie kaarte te teken en ons eie roetes te beplan. Omdat ons geen moeite doen om die Heer se wil te leer ken nie, moet Hy ons pogings soms oorheers, hard beur aan die stuurwiel van ons lewens en die rempedaal met alle mag intrap om te verhoed dat ons met ander padgebruikers bots of oor ‘n afgrond jaag. Hoeveel aangenamer sou die rit nie beide vir Hom en vir ons gewees het nie, as ons Sy nou weg se padtekens sou lees sodat Hy ons sonder moeite deur die kronkelings, bergpasse, riviere en dryfsand van ons aardse bestaan kon lei nie.

Selfs gesoute diensknegte van God moet Bybel lees.

Ons vind dan ook dat die Here sy diensknegte dikwels gemaan het om sy Woord getrou te bestudeer. Pas nadat Hy vir Josua aangewys het om Sy volk Israel in Kanaän in te lei, sê Hy vir hom: “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.” Josua was ‘n veggeneraal en ‘n mens sou verwag dat die Here hom sou onderrig in oorlogstrategië, maar nee, God beklemtoon dat hy suksesvol sal wees, indien hy gedurigdeur ‘n studie van Sy wil in die Wetboek sou maak en dit sou uitvoer.

Bybelkennis gee jou ‘n voorsprong in die lewe.

Een van die Psalmdigters getuig soos volg oor die voordele wat hy bo ander mense geniet omdat hy die Here se Wet bestudeer: “U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.” (Ps 119: 98-100.)

Die studiegidse in hierdie boek is geskryf om jou te help om daardie godgegewe padkaart beter te verstaan, makliker te memoriseer en effektiewer in jou lewe toe te pas.

B. WAAROOR GAAN DIE BYBEL EINTLIK?

Die Bybel vertel ons eerstens van God, wat voor alles bestaan het en tweedens van die mens wat deur Hom geskape is, teen Hom in opstand gekom en nou deur Hom as ‘n hemelburger herskape word. Hierdie is die twee deurlopende groot sake waaroor die Boek handel.

C. VERSKILLENDE MANIERE OM DIE BYBEL TE BESTUDEER.

Kom ons kyk nou na verskillende maniere waarop ons die Bybel kan bestudeer.

1. BOEK STUDIES.

As ‘n mens ‘n storieboek sou oopmaak en net hier en daar ‘n sin of twee lees en dan sommer die laaste paar paragrawe, kan jy mos nie verwag om die verhaal te verstaan nie. Jy sal nie weet wie die verskillende karakters is, waarom hulle dit of dat gedoen of nie gedoen het nie en waarom die verhaal so besonders geeindig het nie.

Moenie raai wat God sê nie.

Net so met die Bybel. Om dit behoorlik te verstaan, moet ek die Boek van die eerste tot die laaste blad sistematies deurwerk en nie net hier en daar in die verbygaan ‘n teks soos ‘n toebroodjie uit ‘n bord gryp wanneer ek op pad werk toe is nie.

Lees ek dit boek vir boek soos wat dit ingebind is, met eerbied en erns, gaan dit vir my oop soos ’n asemrowende videoprent waarin ek die Here in aksie sien, Hom hoor praat, sien hoedat Sy planne in die lewens van mense en nasies ontvou en hoedat die verhaal opbou tot ‘n ontsagwekkende klimaks wat in ons dag nader as ooit is.

As hierdie Boek jou eers gegryp het, laat hy jou nie weer los nie en hoe meer jy van hom te wete kom, hoe meer wil jy weet.

Die regte ding om te doen.

In ons eerste groep studiegidse, genoem “Boek Studies”,  word sommige Bybelboeke so hoofstuk vir hoofstuk bespreek – soos wat ‘n mens ‘n storieboek lees. Om  die Bybel eers so deur te werk, is die regte ding om te doen.

2. ONDERWERP STUDIES.

Wanneer jy ‘n “Doen Dit Self” handleiding of ‘n resepte-boek deurgewerk en die inhoud deeglik bekyk het, het die tyd aangebreek om op ‘n bepaalde onderwerp wat jou oog gevang het, te besluit, dit deegliker te bestudeer en dan die betrokke tafel te bou of die sjokoladekoek te bak.

So ook met ons Bybelstudie. Elke boek van die Bybel bevat natuurlik lering oor baie verskillende onderwerpe soos oor die Persoon van God, geloof, blydskap, liefde, volharding, ens. In ’n onderwerpstudie word hierdie brokkies van die legkaart uit al die Boeke bymekaargebring om een groot geheelbeeld te vorm.

So ‘n studie is baie insiggewend. Die bestudering van God se handelswyse met sekere persone, ressorteer ook onder hierdie groep en word karakterstudies genoem.

D. DIE VERSKIL TUSSEN LEES EN STUDEER

Om die Bybel vinnig van Genesis tot Openbaring deur te lees, het sy waarde want, deur dit te doen, staan die groot waarhede vir ons duideliker uit; kry ons ‘n geheelbeeld van die inhoud van die Boek.

Jy kan nie tegelyk Bybellees, Tv kyk en “chips” eet nie.

Die Bybel is nie ‘n slapbandboek wat jy sommer in ‘n aand se tyd vinnig kan deurlees nie.

Jy moet diep nadink (peins) oor wat jy lees om behoorlik te kan verstaan wat die Here vir jou wil sê. Soms sal jy daelank by een hoofstuk stilstaan. Persoonlik het ek meer as ‘n week lank gepeins oor Ps 139:5, U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my. Toe eers het daardie waarheid tot in my gees ingedring, het ek besef hoe intens die Here se belangstelling in my is en het dit begin om ‘n verskil in my geloof in Hom te maak. Bybelwaarhede wat nie in my gees indring nie, is soos miswolke wat vinnig verby waai, waarna die son weer neerskroei op die aarde.

Jy sal ook groot baat daarby vind om aantekeninge te hou van jou gedagtes oor bepaalde Skrifgedeeltes.

Lees, bedink, doen.

Daarna moet jy die Skrif waarheid onder leiding van die Heilige Gees in jou lewe toepas. So nie sal jy God se kosbare saad wat Hy in jou hand geplaas het, verkwis. Dit sal wees soos wanneer iemand vir jou ‘n baie duur  TV stel persent gegee het, maar jy net so in die verbyloop soms vlugtig daarop na ‘n advertensie kyk.

Om die Bybel te lees, te bepeins en verstaan, maar nie ter harte te neem nie, is net so vrugteloos. Dit kan vergelyk ook word met ‘n resepteboek wat jy gekoop en deurgelees, maar nooit benut het om ‘n gereg voor te berei nie, of ‘n rekenaarprogram wat jy ten duurste aangekoop het om geboue mee te ontwerp, maar nooit eers op jou rekenaar gelaai het nie.

Die Bybel wil nie net gelees word nie maar ook gedoen word. Dit is die mees praktiese boek in jou huis.

D. MEMORISEER DIE WOORD.

Toe die Here Sy Woord vir Sy volk gegee het, het Hy ook vir hulle gesê: “En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.” (Deut 6:6-9).

Om met die Bybel onder jou kopkussing te slaap, help nie.

Sommige Jode het ‘n houertjie gemaak waarin hulle Skrifgedeeltes geplaas en met ‘n band om die hoof vasgebind sodat die houer op hul voorhoof gehang het. Baie gehoorsaam aan die Skrif, maar as jy die persoon gevra het, “Haai wat staan op die papirus in jou houertjie geskryf,” sou hy dalk stug geantwoord het “Ek weet nie; die Rabbi dwing ons om die ding te dra.”.

Ons sal daardie slapende breinselle moet wakkermaak.

Ons kan baie beter doen deur die Skrif te memoriseer. Eerstens moet ons goed oplet na die naam van die Bybelboek, en die nommer van die hoofstuk en teks  en dit ‘n paar keer herhaal sodat dit in ons gedagte kan bly vassteek. Dit is tog so ontmoedigend as ‘n mens ‘n treffende teks weer wil naslaan, of vir iemand anders wil lees, en jy weet nie waar om dit te vind nie!

Begin voor.

Begin by die begin deur uit die staanspoor na die Bybel indeks te gaan en die boeke in volgorde uit jou kop leer. Nee dit is gladnie so erg nie. Leer elke dag vyf boeke by, en een-twee drie het jy al 66 soos krale agtermekaar ingeryg.

Leer ook gedeeltes waarna dikwels verwys word of wat jou hart geraak het, uit die hoof, bv: “Die Tien Gebooie,” (Ex 20:2-17); “Die Here is my herder,” (Ps 23); Die “Onse Vader,” (Matt 6:9-13); ‘n Lof Psalm (soos Ps 103); God se liefde (Joh 3:16); Die “Groot Gebod,” (Matt 22:35-40); Die “Groot Opdrag,” (Matt 28:18-20) ens.

Wanneer jy die Skrif so in jou hart omdra, sal jy dit, waar jy jouself ookal bevind, kan herroep, daaroor kan nadink en daaroor kan gesels.

E. WATTER BYBEL VERTALING IS DIE BESTE?

In Afrikaans is daar basies twee vertalings naamlik, die 1953 en die 1983 vetaling. Die ’53 is ‘n taamlik direkte vertaling, dws. dit hou baie na aan die bewoording (die bronteks) waaruit dit vertaal is. Die ’83 vertaling is weer ‘n meer vrye vertaling en is juis so vertaal om die Woord meer verstaanbaar te maak. Dan is daar nóg vryer vertalings, bekend as parafrases. Elkeen lewer sy bydrae om die Brood van die Lewe vir ons oop te breek sodat ons dit kan verstaan en gehoorsaam. Daar word tans gewerk aan ‘n splinternuwe, meer direkte vertaling wat groot belofte inhou. In ons studiegidse gebruik ons hoofsaaklik die 1953 uitgawe wat ook bekend staan as die Ou Afrikaanse Vertaling.

Trou met ‘n bepaalde vertaling.

Besluit dus maar self watter vertaling die meeste tot jou spreek, maar as jy eenmaal besluit het, hou by daardie vertaling;  laat dít die een wees wat jy normaalweg lees. Dit sal dit vir jou baie makliker maak om die Skrif te memoriseer want ons is nie almal so slim dat ons sommer Skrifgedeeltes uit drie of vier vertalings kan onthou nie.

F. PRAAT OOR DIE WOORD

Die goue reël is om soveel moontlik van wat jy van God ontvang, met andere te deel. Dit geld ook die Woord van God. Hoe meer jy vir andere vertel  van wat jy ontdek het, hoe meer sal die Here op Sy beurt aan jou openbaar. Jou lewe sal ‘n fontein van lewende water word waaruit ander kan drink en lus gemaak word om self ook die Woord te bestudeer. Die bonus wat jy hieruit sal ontvang, is dat die Skrif se inhoud in jou geheue ingebrand sal word, want dit wat ‘n mens aan andere oorvertel, vergeet jy nie maklik weer  nie.

GENIET DIT!

Die Bybel wil gelees en gedoen word.

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → BYBELSTUDIE . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend