Vrou met bloedvloeiing; Luk 8:43 – 48

HIERDIE DOKUMENT KAN GRATIS VIR PERSOONLIKE GEBRUIK AFGELAAI WORD

Lees asb Luk 8:43-48 (Matt 9:20 – 22 en Mark 5:25 34)

Die baie …

Weer was Jesus deur ‘n groot skare omring wat mekaar verdring het om naaste aan Hom te wees sodat hulle, hul nuuskierigheid kon bevredig, genees kon word of om Sy lering in te drink want Hy het met gesag gepraat en besondere wysheid en insig geopenbaar.

Nou was Hy op pad om aandag te gaan gee aan ‘n 12-jarige sterwende dogterjie. Skielik, egter, gaan Hy staan en vra: “Wie het My aangeraak?” Almal om Hom het dit ontken, maar Hy het volgehou: “Wie het my aangeraak?” Petrus wat altyd die eerste was om te praat, vra toe: “Maar Here hier is so baie mense rondom U, hoe kan U vra: ‘Wie het my aangeraak?’” Jesus antwoord: “Iemand het My aangeraak want Ek het gewaargeword dat krag van My uitgegaan het.”

… en die een.

Einde en ten laaste het ‘n vrou wat in die skare geskuil het, besef dat Jesus bewus was van wat sy gedoen het en dat sy self moes uitkom voor Hy haar by name uitroep. Sy beur toe deur die mense,  val voor Sy voete neer en vertel Hom haar hele treurige verhaal.

‘n Droewige verhaal.

Vir 12 jaar lank, het sy aan ‘n bloedvloeiing gely en al haar geld op die dokters uitgegee sonder om enige baat te vind. Natuurlik is nie net haar gesondheid daardeur ondermyn nie, maar het dit haar sosiale en familielewe ook geruineer. Die Wet van Moses het ‘n vrou geestelik, simbolies onrein verklaar gedurende haar maandstonde en niemand sou naby haar kom nie sodat hulle nie ook geestelik, simbolies onrein sou word nie (Lev 15:26 – 27). Aangesien sy nou maand-in en maand-uit, jaar-in en jaar-uit gevloei het, kon sy nooit naby enigiemand kom nie of hulle by haar nie; nie eers haar familiebetrekkinge nie. Sy kon natuurlik ook nie trou of kinders hê nie. Sy was ‘n uitgeworpene uit die samelewing en almal het op haar neergesien. Niemand wou haar bevriend nie. Hoe wreed kan die lewe tog nie wees nie.

Nuwe hoop maar baie versperrings.

Hierdie arme verworpe vrou het gehoor van die Here Jesus en die wonders wat Hy verrig het en skielik het hoop in haar hart opgevlam. Hier was Iemand wat haar kon genees. Maar hoe sou dit kon gebeur? Die ander mense het reguit na Jesus toe gegaan en wanneer Hy dan vra: “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” het hulle geantwoord: “Here genees asseblief my blindheid” of “…my kruppel been” of wat ookal en dan sou Jesus dit doen. Maar hoe sou sy nou, ten aanhore van al hierdie mense, sê: “Here ek ly aan ‘n bloedvloeiing?” Dink net aan die skande en die verontwaardiging van die omstanders omdat sy hulle aangeraak en simbolies onrein gemaak het.

Geloof spring oor ‘n muur, loop ‘n bende storm of kruip tussen andere se bene deur.

Toe kry sy egter ‘n ander plan: sy sou van agter af nadersluip en net die soom van Sy kleed aanraak want sy was vas oortuig dat sy daardeur genees sou word. Dit was toe ook presies wat sy gedoen het; stilletjies van agter af gekom, sy kleed se soom aangeraak, en onmiddellik het sy in haar liggaam gevoel dat sy genees was. Miskien het die siekte gepaard gegaan met ongemak en pyn, maar nou, in ‘n oogwenk, was dit sommer net weg! Ai, ek dink trane van dankbaarheid het oor haar wange gevloei terwyl sy haar storie vertel het.

Geloof in die geheim beoefen word in die openbaar erken.

Maar waarom het die Here haar uit die skare na vore geroep en haar sodoende aan hul verkleinering en afkeur blootgestel? Eerstens, sou ek sê, wou Hy hierdie vrou ontmoet wat so ‘n groot vertroue in Hom gehad het. Hy wou ook dat sy Hóm van aangesig tot aangesig sou ontmoet. Hy wou dat sy Hom persoonlik sou leer ken; nie net as haar geneser nie, maar ook as haar liefdevolle Verlosser. Hy wou in haar oë kyk en dat sy in Sy oë sou kyk. Hy wou háar gesig onthou en dat sy Sý gesig sou onthou.

Hy wou ook spesiale woorde van bemoediging spreek, woorde wat sy nooit sou vergeet nie; nie net algemene woorde van lering nie, maar woorde wat spesiaal net vir haar was, wat sy diep in haar hart kon wegbêre en koester gedurende die komende jare terwyl sy haar nuutgevonde gesondheid sou geniet. Wat het Hy vir haar gesê:  “Hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.” As Hy haar aangespreek het as “Vrou” sou dit meer onpersoonlik gewees het, maar as jy iemand, “Dogter” noem, openbaar jy daardeur ‘n spesiale verhouding met daardie persoon, ‘n verhouding van liefde en beskerming.

Maar Hy het haar ook aangeprys vir haar geloof, haar aangemoedig om die dae wat sou kom, goeie moed te hou en laastens Sy vrede oor haar uitgespreek. Tussen die reëls kan ons inlees dat Hy eintlik gesê het: “Deur geloof is jy nie net genees nie, maar het jy ook ‘n dogter van die Almagtige God geword.”

As God vir ons is, wie kan teen ons wees? (Rom 8:31).

‘n Laaste gedagte: Deur haar die geleentheid te gee om haar getuienis voor almal te lewer, het Hy haar gehelp om van haar skande en swak selfbeeld ontslae te raak, om weer haar kop in die openbaar op te lig en die toekoms moedig tegemoet te gaan. Sy openbare aanvaarding van haar, het haar gehelp om vertroue in haarself te herwin en haar jare van vernedering af te skud. Haar standpunt sou nou wees: “As Hy Hom dan nie geskaam het om in die openbaar met my te praat nie, waarom moet andere hulle oor my skaam en waarom sou ek myself skaam om met andere in die openbaar te praat?” O, die krag, wysheid en liefde van Jesus.

Reeds in die Ou-Testament het Jesaja voorspel dat Hy vir die mensdom, sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid en ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees sou gee (Lees asb Jes 61:1-3).

Geloof moet vanuit die hart beoefen word.

‘n Baie belangrike les wat ons egter nie moet miskyk nie, is dat ‘n menigte mense met Jesus “skouers geskuur het,” maar dat net éen van hulle Hom in geloof aangeraak het. Ons kan dag en nag Bybel lees en ure in gebed deurbring, dws tot baie na aan Jesus beweeg, maar as ons nie in geloof na Hom “uitryk” nie, gaan daar nie krag van Hom uit om in ons behoefte te voorsien nie.

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is, en ‘n beloner is van die wat Hom soek. (Hebr 11:6, AOV).

Maar moet nie moedeloos raak nie want die Heilige Gees kom ons swakhede te hulp, tree vir ons in en werk ook die nodige geloof in die hart van elkeen wat opreg na God se aanraking soek (Rom 8:26). Dring vandag deur alles wat jou pad na Hom toe versper, reik uit vanuit jou hart en belewe Sy oplossing vir jou jarelange probleem.


……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → VROU BLOEDVLOEI . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend