Wat Jesus onder die mense gedoen het

JESUS REINIG ‘N MELAATSE

.

A. JESUS HET RONDGEGAAN, DIE EVANGELIE VERKONDIG EN WONDERS GEDOEN

Mat 9:35  En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. 

In hierdie teks lees ons van wat Jesus vir drie-en-‘n-half-jaar lank na Sy doop gedoen het. Hy het oral deur die land rondgegaan, gewoonlik gestap en dikwels sommer in die oop veld geslaap. Oral het Hy mense teëgekom: in die kerkgeboue van daardie tyd (bekend as sinagoges) maar ook in hul huise, langs die meer van Galilea en teen die berghange. Soms het duisende om Hom saamgekom.

Hy het hulle dan alles geleer wat Hy elke dag in sy hart van sy Vader gehoor het. Dit het gegaan oor die nuwe Koninkryk wat in mense se harte moes kom. Die mense was gewoond aan aardse konings wat elkeen oor ‘n land met baie mense daarin regeer het. Hulle moes aan hul koning gehoorsaam wees en belastings betaal. Die koning se polisie en soldate moes dan sorg dat kwaaddoeners gestraf word en moes soldate leer om oorlog te maak en hulle dan gebruik om sy volk teen ander volke te beskerm. Party konings het baie lelik teenoor die mense van hul land opgetree sodat hulle hom gehaat en soms vermoor en ‘n ander een aangestel het.

Jesus het die mense geleer van dié Koning wat ook God is en wat die hemel en aarde, ook die mens, gemaak het. Ons bestaan uit ‘n liggaam wat gesien kan word en ‘n gees wat in ons liggaam is, maar nie gesien kan word nie. Maar God is net Gees. Hy het nie ‘n aardse huis nodig nie maar woon in die hemel. Hy is ook oral op aarde gelyktydig teenwoordig, behalwe binne-in die mens, want die meeste mense doen aanhoudend verkeerde dinge en die Here God wil niks daarmee te doen hê nie. Later sal ons verduidelik wat ‘n mens kan doen sodat die Here by jou kan kom woon en jou Koning kan word. Dan word jy een van die mense van sy Koninkryk.

Jesus is presies net soos sy Vader. Hy dink en doen net soos God. Daarom het die mense wat Hom op aarde gesien het, presies geweet hoe God die Vader is. Jesus het, net soos die Vader, nooit, nooit sonde gedoen nie; ons sê Hy het ‘n heilige lewe gelewe. Hy was ook baie lief vir almal. Net waar Hy gegaan het, het Hy die mense bemoedig en vertroos, maar ook hard met hulle gepraat wanneer hulle verkeerd gedoen het.

Hy het ook elkeen wat siek was en na Hom toe gekom het, gesond gemaak. Sommige was verlam, andere melaats, koorsig, blind, doof, stom of wat ookal; almal het Hy onmiddelik genees. Hy het ook duiwels uit mense uitgedryf en selfs mense wat gesterf het, weer lewendig gemaak. Almal kon sien dat Hy die Seun van God was en nie ‘n gewone mens nie.

B. HY HET OOK VERTEL VAN DIE VERSKRIKLIKE DOOD WAT HY SOU STERF

Wat mense nie verstaan het nie, was toe Hy vir hulle vertel het dat Hy vir hul sondes gekruisig sou word maar weer uit die dood sou opstaan. Dan sou Hy opvaar na die hemel en na baie jare op die wolke weer terugkom om dié wat dan nog leef, en aan Hom behoort, te kom haal. Nog later sou Hy al die ander kom haal en hulle oordeel en straf vir hul sonde en omdat hulle nie in Hom geglo het nie.

Dikwels het Hy hard met die godsdienstige leiers gepraat omdat hulle nie in Hom geglo het nie. Dít het hulle baie kwaad gemaak. Hulle was ook verskriklik afgunstig omdat Hy soveel wonders gedoen het en hulle nie eers een kon doen nie. Baie van hulle lidmate (volgelinge) het van hulle af weggeloop en begin om in Jesus te glo en Hom te volg. Daarom het hulle almal saamgepraat om Hom dood te maak.

God die Vader het dit so toegelaat sodat die onskuldige Jesus vir ons sondes aan die kruis kon betaal. Dit was die enigste manier waarop Hy ons uit die mag van die sonde en van die duiwel kon red en aan ons die hemel (die ewige lewe) kon gee. Daarvan lees ons in die volgende lesse.

//////////

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → 6 Wat Jesus onder die mense gedoen het . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend