Wegraping en voor dit

.

A. WAT BEDOEL ONS MET “DIE WEGRAPING”?

Kom ons begin by die “Verdrukking”. Die Bybel leer dat daar ‘n tydperk van sewe jaar sal wees waartydens die duiwel ‘n voluit aanval sal loods om die Here Jesus te verslaan. Hy sal dit doen deur te probeer om die mensdom te mislei om hom as Christus te aanvaar. Dit sal ‘n benouende tyd wees om op die aarde te lewe. Daardie periode staan bekend as die “Verdrukking”.

Voordat dit gebeur, sal Jesus al die Christene van hierdie wêreld af verwyder. Daardie verwydering van Christus se Bruid, word die “Wegraping” genoem. Dit sal die aanvang wees van die laaste periode van ons wêreld se bestaan.

B. DIE BELANGRIKHEID DAARVAN OM TE WEET WAT DIE TOEKOMS INHOU

 1. Dit is die antwoord op die vraag hoe die verhaal van die mens sal eindig

Almal sou graag wou weet wat vir ons voorlê. Soms lyk dit asof sonde en die duiwel oorgeneem het. Sal dit so voortgaan? Kan ons op iets beters hoop? Die Bybel bevat insiggewende antwoorde, so, kom ons kyk daarna.

Die Bybel kan ook vergelyk word met ‘n interessante boek. Sal jy so ‘n boek tot aan die einde van die voorlaaste hoofstuk lees, dit dan toemaak en op die rak plaas? Nee, jy sal mos bly wonder of die held toe die boef oorwin het en of hy met die meisie op wie hy verlief was, getroud is.

Net so met die Bybel. Jy het teen hierdie tyd al die skeppingsverhaal gelees en weet hoe alles ontstaan het. Jy het ook gelees hoedat die duiwel God se pragtige skepping te gronde gerig het en van die geweldige offer wat God die Seun moes bring om die herwinning van dit alles moontlik te maak. Dit volg dan logies dat jy sal wil weet wat die finale uitkoms van die verhaal is: het Jesus, die “Held” Sy bose teenstander, die duiwel, oorwin en met Sy “Mense-Bruid” getrou? Gaan Hy die aarde weer in ‘n Paradys verander?

 1. Dit bied die aanmoediging wat ons nodig het om te volhard

Om te weet wat voorlê, is ‘n magtige aansporing om te doen wat Paulus gedoen het, naamlik  die goeie stryd te stry tot die einde toe en sodoende die kroon van die lewe te beërwe (2Tim 4:7, 8). Selfs die Seun van God het die stryd hier benede gewen deur gefokus te bly op Sy ewige beloning:

Die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. (Heb 12:12).

 1. Die tyd het ons ingehaal

‘n Laaste rede om agter die kap van die byl te kom wat hierdie lering betref, is dat die tyd vir hierdie laaste gebeure waaroor dit handel, nader is as ooit, ja, voor die deur.

C. WATTER TOEKOMSTIGE GEBEURE IS VIR ONS VAN BELANG?

Daar is drie baie belangrike gebeurtenisse om te bestudeer:

 1. Die wegraping van God se mense.
 2. Die Regterstoel van Christus.
 3. Die Bruilofsfees van die Lam.

Hierdie onderwerpe sal slegs bolangs aangeraak word om die leser ten minste ‘n kykie te kry in die enorme gebeure wat voor ons lê. Om hulle in diepte te bestudeer, sal ‘n baie dik boek verg waarvan daar reeds verskeie in boekwinkels beskikbaar is.

D. HOE NABY IS ONS AAN DIE WEGRAPING?

Aangesien die Wegraping die eerskomende gebeurtenis is, moet ons weet hoe naby dit is.

Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. (Heb 1:1,2). 

Gedagtig daaraan dat Jesus meer as 2000 jaar gelede na die aarde gekom en Sy destydse koms die “einde van hierdie” dae ingelui het, beteken dit dat ons nou in die laaste van die laaste dae leef.

Daar is ook huidiglik waarneembare tekens om te bevestig dat die Wegraping naby is. Laat ons na ‘n paar daarvan kyk.

E. TEKENS VAN DIE NADERENDE WEGRAPING

 1. Israel se terugkeer na hulle land

Die grootste teken van die naderende terugkeer van Jesus, is die terugkeer van die volk van Israel na hulle land. Dit was geprofeteer in Jer 30:1-3; Eseg 34:11-24; Eseg 37; Sag 10:6-10. Soos wat ons sal sien, sentreer baie van die belangrikste gebeure van die eindtye rondom die landstreek van Israel wat die slagveld vir al die eindtyd konflikte sal wees. Dat die volk van Israel dan in hul land terug sal wees, is dus ‘n voorvereiste en daarom gaan dit nou dat die einde in sig is, in vervulling.

Israel se terugkeer is ‘n wonderwerk op sigself, want hulle was versprei oor 70 verskillende lande vir meer as 20 eeue, maar het hul identiteit behou, terwyl baie magtiger nasies opgehou het om as sulks te bestaan. Israel se terugkeer het in 1871 begin en op 14 Mei 1948 ‘n voldonge feit geword toe die Verenigde Nasies hul vestiging goedgekeur en die Britse beheer oor hul land beëindig het. Ongeveer 7 000 000 Jode bevind hulle nou in Israel en andere vloei steeds in. Daar is waarskynlik reeds, of so nie sal daar binnekort, meer Jode in Israel wees as in die res van die wêreld tesame.

 1. Tekens deur Jesus genoem heel aan die einde van sy bediening (Lees asseblief Matt 24:3-14 vooraf)
 • Sterftes veroorsaak deur hongersnode en plae.
 • Natuurrampe soos aardbewings.
 • Oorloë tussen nasies en interne konflikte in lande.
 • Toename in ongeregtigheid.
 • Toenemende afkoeling van natuurlike liefde.
 • Valse christusse.
 • Valse profete wat menigtes mislei.
 • Haat van, en moord op Christene vir hul geloof.
 • Christene wat hul geloof in Jesus prysgee.
 • Die Goeie Nuus (Evangelie) word aan alle nasies verkondig.
 • Sommige Christene sal wel volhard tot die einde toe en gered word.

Jesus het na hierdie gebeure verwys as die begin van die geboortepyne.  God waarsku ‘n swanger vrou deur geboortepyne dat die geboorte baie naby is en sy haar laaste voorbereidings moet tref. Hoe nader die geboorte, hoe korter op mekaar en hoe pynliker die sametrekkings. Tydens die geboorte sal hulle selfs nog baie erger wees. Maar nou moet sy nie tyd mors nie, maar haarself voorberei vir die groot gebeurtenis.

Jesus het gewaarsku dat wanneer die tekens wat Hy hierbo vermeld het, mekaar vinnig begin opvolg en meer intense pyn en ellende veroorsaak, die geboorte van ‘n nuwe wêreld, die geboorte genaamd die verdrukking, voor die deur is.

Die goeie nuus is dat Jesus se Bruid nie nodig sal hê om die pyn van die geboorte self te deurleef nie. As sy gereed is, kan sy vooraf saam met die Bruidegom ontsnap.

So, om af te sluit: hierdie gebeure (die begin  van die geboortepyne, v8) sal, as gevolg van hul dramatiese toename in getalle en intensiteit, allerweë gesien  moet word as tekens van Bo wat wys op die naderende Wegraping.

Hierdie tekens moet ook reg verstaan word: hulle sal nie kom as oordeel oor sonde nie, want dit sal nog steeds die tydperk van God se genade wees. Hulle sal van Jesus kom as ‘n oproep tot sy Bruid om haar trourok silwerskoon en ten volle geborduurd gereed te hou omdat die koms van die Bruidegom enige oomblik kan plaasvind. Halleluja!

Gedurende die sewe jaar van verdrukking wat volg op die wegraping, sal hierdie tekens natuurlik dramaties verhoog. Natuurrampe sal dan in vreesaanjaende felheid kom as oordeel oor hulle wat Hom as Saligmaker en Koning verwerp het.

 1. Tekens genoem deur die apostel Paulus

Hy het gewys op die morele verval, die sondigheid van die mensdom wat sal toeneem kort voor die verdrukking.

 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. (2Tim 3:1-5).

Hierdie tekens het algemeen voorgekom deur alle eeue maar sal toenemend in intensitet soos wat ons die Wegraping nader.

 1. Getuienis van die Heilige Gees

God se Gees sal ook innerlik teenoor Sy kinders getuig dat die tyd vir hulle verlossing op hande is.

E. DIE WEGRAPING

(Lees asseblief 1Kor 15:50-52 en 1Thes 4:13-17 vooraf)

Laat ons opsom wat ons in hierdie Skrifgedeeltes gelees het:

 1. ‘n Hemelse basuin sal geblaas word.
 2. Die Here Jesus sal neerdaal met ‘n geroep.
 3. Hy sal nie reg tot op die aarde neerdaal nie.
 4. Die afgestorwe heiliges wat in die Paradys wag, sal Hom vergesel.
 5. Hulle sal opgewek word in hemelse liggame.
 6. Die nog lewende heiliges sal in ‘n oogwenk verander word.
 7. Alle heiliges sal opvaar om Jesus in die lug te ontmoet.
 8. Hulle sal Hom hemeltoe vergesel.

Wat meer kan ons sê? Die Skrif sit dit so duidelik uiteen. By die blaas van die basuin, sal die Here Jesus ons kom haal, ons Sy Bruid. Hy sal gee dat diegene wat tevore in Hom gesterf het  eerste opstaan, daarna ons wat nog lewe. Tesame sal ons beklee word met hemelse liggame en weggevoer word in die lug om ons Hemelse Bruidegom te ontmoet. Halleluja! O, wat ‘n dag sal dit nie wees nie!

Laat ons daarop let dat die Here Jesus nie sal neerdaal tot op die aarde nie, maar ons sal in wolke weggevoer word na Hom waar Hy daar in die lug vir ons wag. Iemand het gesê dit is soos om ‘n houer met rommel te hê waarin stukkies metaal verborge is. Dan word ‘n baie kragtige elektromagneet bo die houer gehang en aangeskakel. Onmiddellik word die metaal voorwerpe uitgeruk en kleef hulle aan die magneet vas terwyl die rommel in die houer agterbly.

E. DIE WÊRELD NA DIE WEGRAPING

 Die Wegraping sal natuurlik as ‘n geweldige skok vir die ongelowige wêreld kom. Hulle wetenskaplikes sal nie in staat wees om ‘n rasionele, menslike verklaring vir die verdwyning van die miljoene mense te vind nie.

Besighede, fabrieke, plase en regerings sal hul mees betroubare personeel verloor het en dit sal  maande neem om andere op te lei om hul plekke in te neem. Wêreld ekonomieë mag heeltemal ineenstort. Dit sal ‘n wêreldwye paniek en ‘n desperate soeke na ‘n oplossing tot gevolg hê.

Dit is in hierdie vakuum dat ‘n sinistêre man, voorberei en bemagtig deur die duiwel, sal instap en die wêreld oorreed dat hy die antwoord het vir elke probleem wat hulle in die gesig mag staar. Geen wonder dat Hy met ope arms verwelkom sal word nie.

//////////

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → WEGRAPING EN VOORAF . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
  SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


  ……….

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Please enter the letters below: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.