Wit Troon Oordeel

  1. Verhoor in ‘n Ope Hof

In elke goeie regbankstelsel geld die reël dat geregtigheid nie net moet geskied nie, maar dat dit in die openbaar ten aanskoue van die ganse volk moet geskied as ‘n getuienis teenoor die burgers van die regverdigheid van hul regbank.

Dieselfde reël geld in God se hof van eindoordeel oor alle ongeregtigheid wat gedurende die bestaan van die aarde plaasgevind het. Elke boosdoener moet in ‘n ope hof in die teenwoordigheid van die ontslape heiliges, die hemelse leërskare van engele en ander hemelwesens sowel as van al die ander beskuldigdes, teregstaan. Die siele in die Paradys, sowel as die in die doderyk, sal deur die engele gehaal word: die heiliges in die Paradys, om getuies te wees van God se regverdige oordeel en diegene in die doderyk om die aanklagte teen hulle en hul vonnisse aan te hoor.

  1. ‘n Ontsagwekkende Geleentheid

Vir hierdie doel sal ‘n reuse, asemrowende, wit troon opgerig word. Die wit kleur, op sigself, sal die vlekkelose heiligheid van die Koning en Sy Koninkryk weerspieël.

  1. Die Voorsittende Regter

Sodra die engele alles in gereedheid gebring het, sal die hofordonnans die hof tot orde roep. Die ontelbare menigtes sal opstaan. ‘n Stilte sal neerdaal. Terwyl elke oog op die troon vasgenael is, sal die Regter, gekleed in Sy skitterende toga inkom, die trappe bestyg en Sy plek op die regstroon inneem.

Ineens sal ‘n jammelike kreet van vrees en ontsteltenis opgaan vanuit die massas wat teregstaan. Sommige sal die Regter herken as die bebloede Man met die doringkroon wat hulle aan ‘n kruis op Golgota vasgespyker het. Andere sal al die geleenthede in herinnering roep wat Hy aan hulle as Verlosser en Here voorgehou is, maar hulle sy dienaars óf bespot, of net hul rûe op hulle gedraai en weggeloop het om aan hulle eie belange aandag te gee.

Blinde paniek sal van hulle besit neem en elkeen sal in ‘n ander rigting probeer vlug soos wat hulle so dikwels op aarde gedoen het wanneer hulle gekonfronteer was met die boosheid van hul dade. Die menigtes sal mekaar vertap en rondmaal, maar die engele sal net rustig toekyk want niemand sal ‘n plek vind waar hy homself sal kan verberg nie (Open 20:11).

Ja, die Regter sal die Here Jesus Christus wees, die Lam wat deur die mens geslag is, maar aan Wie die Vader die oordeel oor die mensdom oorgegee het (Joh 5:22).

  1. Die wat Teregstaan

Ook die see sal dié wat daarin gesterf het, oplewer aan die hof. Dit is geskryf om aan te dui dat dit nie saak maak waar en hoe ‘n persoon aan sy einde gekom het nie, hy sal nou tot  verantwoording geroep word. Die ganse doderyk sal sy gevangenes wat in afwagting van die hofsitting daar aangehou was, oorlewer. Ja, al die onverloste dode, groot en klein, sal voor die Troon van oordeel staan (Openb 20:13).

satan, die anti-Chris en die valse profeet sal egter nie daar wees nie want hulle was summier geoordeel en was reeds besig om hul ewige straf uit te dien.

  1. Die Verhoor

Wat baie merkwaardig omtrent die verhoor is, is dat daar geen getuies geroep sal word nie. Ook sal daar nie ‘n aanklaer wees om getuienis te lei sodat dit op rekord vasgelê en deur die Regter gebruik kon word om sy uitspraak te lewer nie.

Die rede hiervoor is dat God, die regverdige Regter, in Sy uitspraak slegs die waarheid, die hele waarheid en niks anders as die waarheid as getuienis sal oorweeg nie. Getuienis wat deur ‘n mens gelewer word, sal nooit daardie toets kan slaag nie want hy kan onwetend ‘n paar belangrike feite weglaat, of die hof opsetlik mislei omdat hy die beskuldigde haat of persoonlik daarby kan baat.

Gevolglik het die Here in Sy vêrsiendheid voorsiening gemaak vir ten volle betroubare bewyse deur sy engele te gebruik om van elke persoon gedurende sy leeftyd rekord te hou. Hierdie rekords is in die hemel bygehou van die dag af dat Adam geskep is tot op die oomblik dat die laaste persoon gesterf het.

Wanneer ‘n beskuldigde geroep word en sy staanplek in die beskuldigdebank inneem, sal ‘n engel  ‘n boek waarop die persoon se naam verskyn, aan die Regter oorhandig. In hierdie boek is elke gesindheid, gedagte, woord en daad van sy kinderjare tot sy dood sorgvuldig aangeteken. Die oomblik wanneer die boek oopgemaak word, is alles wat daarin geskryf is vir almal sigbaar.

Die beskuldigde sal so oorweldig wees wanneer hy sy lewe ineens, soos in ‘n videoprent, voor hom sien afspeel, dat hy nie eers sal oorweeg om dit te betwis of om verskonings daarvoor aan te bied nie.

Die getuienis wat in dié boek vervat is, sal dan getoets word aan die hand van God se wette vervat in sy Woord, die Bybel, wat oop voor die Regter sal lê.

Hy sal dan die skokkende uitspraak lewer: “Skuldig omdat hy nie gebly het in alles wat geskryf is in die volmaakte Wet wat deur die Vader gegee is nie”.

Vervolgens sal Hy verneem: “Is daar vir sy misdade betaal?” Die klerk van die hof sal ‘n derde boek met die titel daarop, “Die Boek van die Lewe,” raadpleeg en enduit daardeur blaai. Dan sal hy antwoord: “Nee Edelagbare, sy naam verskyn nie in hierdie Boek wat bygehou word ten opsigte van diegene wie se ongeregtighede aan die Lam van God toegereken is nie.”

Hierop sal die Regter reageer met die volgende uitspraak: “Die beskuldigde het nie vergifnis ontvang vir sy veelvuldige sondes nie, en het ook nie die ewige lewe ontvang nie. Hy het My aanbod van verlossing verwerp. Hy word gevonnis tot die ewige dood in die plek wat oorspronklik voorberei was vir die duiwel en sy engele. Laat die volgende beskuldigde verskyn.” Dan sal Hy met sy hamer op die regbank slaan om te verklaar dat die saak finaal afgehandel is.

  1. Die Ewige Gevangenis

Die veroordeelde sondaar sal dan onmiddellik deur magtige engele verwyder en in die poel van vuur, wat die tweede dood is, gewerp word (Openb 20:15).

(Hoe verskriklik pynlik vir my om hierdie woorde neer te moet skryf, maar om dit te verswyg, sal ‘n wrede misdaad teen die mensdom wees.)

//////////

……….

VIR AFLAAI (“DOWNLOAD”) IN PDF FORMAAT, KLIK → WIT TROON OORDEEL . Klik dan op die aflaai pyltjie regs bo-aan die bladsy ⇓ . Indien u webleser (“browser”) nie oor ‘n PDF fasiliteit beskik nie, kan u dit deur middel van ‘n toep (“app”) op u selfoon of ander instrument aflaai.

Ons verwelkom ook u KOMMENTAAR EN VRAE. Gebruik asseblief die kontakvorm hieronder daarvoor.
    SwakRedelikGoedBaie goedTreffend


    ……….